Grønland tilbage på vejen til selvstyre

En ny politisk aftale om den økonomiske fordeling af ressourcerne i den grønlandske undergrund sikrer Grønlands fortsatte vej mod udvidet selvstyre.

Foto: Kirsten Petersen / Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Grønlands lange rejse mod udvidet hjemmestyre er tilbage på den planlagte kurs efter at være kuldsejlet et par gange undervejs.

Således nåede medlemmerne af Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions arbejdsgruppe for økonomi og erhvervsudvikling onsdag frem til en endelig aftale om, hvordan de skal definere og opgøre olie- og råstofindtægter fra den grønlandske undergrund.

Aftalen bekræfter en tidligere aftale i kommissionen om, at grønlænderne fortsætter med at modtage et årligt bloktilskud på 3,2 milliarder kroner, indtil de har tjent omkring 6,4 milliarder kroner på olie eller andre råstoffer i undergrunden. Derefter skal Danmark og Grønland genforhandle aftalen og finde ud af, om Danmark efterfølgende skal have del i de grønlandske olieindtægter.

Men som noget nyt lægger aftalen op til, at den danske stats indtægter fra DONGs aktiviteter i Grønland bliver medregnet, når fordelingen af indtægterne skal opgøres. Altså kan grønlænderne ikke havne i en situation, hvor for eksempel en femtedel af de 6,4 milliarder kroner ikke går til dem, men til Danmark som skatter og afgifter fra DONG, samtidig med at Grønland går glip af bloktilskud.

Selvstyrekommission blev nedsat i januar 2004 af den danske regering og Grønlands landsstyre og skal stille forslag til, hvordan Grønlands selvbestemmelse kan øges inden for rigsfællesskabet.

Udskudt flere gange
Dermed er den allersidste sten på vejen til udvidet grønlandsk selvstyre ryddet af vejen, håber SFs medlem af kommissionen, Kristen Touborg.

»Vi har været længe undervejs. Også for længe,« siger han med henvisning til, at kommisionens arbejde er blevet forsinket flere gange.

Kommissionen skulle have offentliggjort en betænkning i 2006, men den blev udskudt til september 2007, hvorefter den blev udskudt igen. Derefter blev der udskrevet valg, og offentliggørelsen af betænkningen blev yderligere udskudt.

Kristen Touborg håber, at kommissionen kan præsentere en endelig betænkning til april. Den skal derefter behandles politisk i såvel Danmark som Grønland og danne grundlaget for en ny grønlandsk selvstyrelov.

Grønlænderne har allerede planlagt, at de skal til folkeafstemning om en ny selvstyrelov 25. november. Siger de ja til loven, kan der formentlig blive indført udvidet selvstyre på Grønlands nationaldag 21. juni 2009.

Dansk Folkepartis (DF) medlem af selvstyrekommission, Søren Espersen, siger, at DF ikke kan tilslutte sig aftalen.

»Aftalen er til ugunst for Danmark for Rigsfællesskabet, og derfor må vi desværre stå uden for,« siger Søren Espersen:

»Findes der ikke olie, der kan udnyttes kommercielt, har Danmark med aftalen i realiteten bundet sig til at betale bloktilskud til Grønland for tid og evighed. Pris- og løn reguleret på det nuværende niveau, 3,2 milliarder kroner pr. år, og det finder vi ikke fair.«