Grøn revolution uden merudgift

Det vil stort set ikke koste mere at gå fra at bruge kul, olie og gas til at bruge vedvarende energi, konkluderer Klimakommissionen.

Foto: Scanpix