Gravide søger væk fra hovedstadens fødeafdelinger

Stadig flere gravide fra København har de senere måneder henvendt sig på små, private fødeklinikker i Region Sjælland for at slippe for at føde på de store fødeafdelinger i hovedstaden. Samme type klinikker kan nu være på vej til at blive oprettet i Region Hovedstaden. Fødselslæger er stærkt bekymrede for udviklingen.

Stadig flere gravide fra København har de senere måneder henvendt sig til Storkeredens fødeklinikker i Region Sjælland, som drives af jordemoder Lisbeth Zielinski (til højre), for at slippe for at føde på de store fødeafdelinger i hovedstaden. Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Cecilie Hansen, der er højgravid og med egne ord kan »føde når som helst«, bor i Nordvest-kvarteret i København og har dermed kun få kilometers bekvem afstand til to af landets største fødeafdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Alligevel har hun og kæresten Anders valgt, at fødslen skal foregå på en lille privat fødeklinik i Roskilde, Storkereden, ca. 35 km. borte, når deres første barn skal bringes til verden.

»Det er vigtigt for mig at føle mig afslappet og tryg i situationen. Det er altafgørende for, om fødslen fungerer godt. Den tryghed tror jeg bedst, jeg kan få i Storkereden sammen med en jordemoder, jeg kender. På de store fødeafdelinger derimod forestiller jeg mig, at det hele vil være mere stressende med flere fødsler, der er i gang på samme tid, mange forskellige medarbejdere og en masse støj og lyd fra alle mulige apparater, siger Cecilie Hansen.

Stadig flere gravide vælger som hun at vende ryggen til de store fødeafdelinger i Københavnsområdet og i stedet henvende sig til små, private klinikker i Region Sjælland, hvor de forventer at få et roligere og mere trygt fødselsforløb.
Siden oktober sidste år har det været muligt for gravide fra Region Hovedstaden at vælge at føde på Storkeredens tre klinikker i Slagelse, Holbæk eller Roskilde med offentlig finansiering fra deres hjemregion som led i det frie sygehusvalg.

Frem til nu er der født 15 »Københavnerbørn« på klinikkerne i naboregionen, og siden årsskiftet er der kommet mellem syv og 10 henvendelser om ugen fra gravide i Storkøbenhavn, som ønsker at føde på de private klinikker, oplyser ejeren af klinikkerne, jordemoder Louise Zielinski.

»Der er en markant efterspørgsel fra gravide fra Københavnsområdet efter at føde hos os. De vil ikke bare være et nummer i rækken på de stærkt pressede offentlige fødeafdelinger med skiftende jordemødre. De vil gerne have ro og nærvær og være hos en jordemoder, som har tid til dem, og det har vi,« siger hun.

Som situationen er i dag, må klinikkerne afvise totredjedele af henvendelserne fra de gravide københavnere på grund af begrænset kapacitet og den samarbejdsaftale, klinikkerne har med Region Sjælland, som betyder at tilbuddet primært skal kunne bruges af gravide fra denne region.

Men nu ser det også ud til, at en stribe, tilsvarende klinikker kan være på vej til at blive oprettet i Region Hovedstaden.
Fremtrædende politikere i regionen har ellers hidtil været totalt afvisende over for at give Louise Zielinski adgang til at oprette private fødeklinikker på samme vilkår som i Region Sjælland, hvor en samarbejdsaftale betyder, at regionen dækker udgifterne i forbindelse med fødslerne.

Argumentet fra bl.a. regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har bl.a. været, at det bør være regionens egne fødesteder, der varetager alle fødsler, såvel de komplicerede som ukomplicerede. Det er nødvendigt for at sikre, at de specialiserede kompetencer på afdelingerne holdes ved lige og hele tiden er til stede, når det er nødvendigt, påpegede hun i et brev til Zielinski sidste år.

Men nu er der sket en opblødning. Socialdemokratrene – og et bredt flertal af partierne i regionsrådet - har netop støttet op om et forslag fra Venstre om at overveje at tilbyde familier i Region Hovedstaden mulighed for at vælge at føde på en privat fødeklinik med regional finansiering som i Region Sjælland.

Socialdemokraterne har fået tilføjet, at man også skal se på muligheden for at øge kapaciteten på de offentlige hospitaler, som ifølge gruppeformand Leila Lindén er partiets hovedprioritet. »Men vi ved, at der kommer flere og flere fødsler, og derfor skal vi ind og se på alle de muligheder, der kan være for at gøre det bedre, herunder at overveje at gøre brug af private fødeklinikker,« siger hun.

Venstre mener, at de private klinikker kan være med til at tage noget af presset af de offentlige fødeafdelinger, som også har »arbejdsmiljømæssige udfordringer« med et fortravlet og overbebyrdet personale, har kritikken lydt.

Den radikale formand for sundhedsudvalget Karin Friis Bach er også åben overfor, at private klinikker kunne være en mulighed, hvis det er det, de gravide har lyst til, og det i øvrigt hænger sammen økonomisk og i forhold til patientsikkerheden.

Om en måneds tid åbner Louise Zielinski en klinik i Gentofte. I første omgang bliver det til fuld brugerbetaling for de fødende og uden penge fra regionen. Men med de nye meldinger fra politikerne håber hun, at der kan være udsigt til en samarbejdsaftale og dermed regional finansiering, og så vil det være naturligt at åbne yderligere to klinikker, én i city og én i Nordsjælland, vurderer Louise Zielinski.

Det politiske kursskifte i Region Hovedstaden kommer, efter at der fra flere fronter er blevet rettet en hård kritik mod forholdene på de offentlige fødeafdelinger, hvor både jordemødre og læger har klaget over voldsom travlhed og underbemanding.

En kritik der for alvor kom op til overfladen, da klinikchef på Rigshospitalet Morten Hedegaard valgte at gå i protest over forholdene på afdelingen og hyppige sparerunder, som kommer på et tidspunkt, hvor fødselstallet stiger kraftigt med op til 20-25 pct. frem mod 2025.

Blandt fødselslæger advarer man dog i stærke vendinger mod en udvikling hen i mod flere små, private fødeklinikker. Formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Thomas Larsen mener, at det kan blive en »bombe under hele vores fødselsvæsen, som både vil gøre fødselsområdet meget dyrere end i dag og medføre en ringere kvalitet«.

»Vi mister stordriftsfordele og kommer til at mangle ressourcer på hospitalerne, hvis vi spreder bemandingen ud,« siger han.

Thomas Larsen peger også på erfaringer fra England, hvor små fødeklinikker i et stort antal tilfælde må overflytte fødende til hospitalerne, fordi der støder komplikationer til under forløbet og er behov for højt specialiseret behandling. »Det er et kvalitetsproblem,« siger han.

For Cecilie Hansen er det ikke et aspekt, som har spillet ind i hendes overvejelser om at vælge at føde på en privat fødeklinik. Hun hæfter sig ved, at klinikken er placeret tæt på Roskilde Sygehus, hvis der skulle støde noget til, men fokuserer ellers først og fremmest på, at man ikke er syg, når man skal have et barn, og at det derfor ikke bør kræve en indlæggelse at føde.

»Jeg tror ikke, at der er forskel på kompetencerne. Men det er mit indtryk, at man har mere tid til den fødende i Storkereden, og at der er mere ro hér. Det er det, der tæller for mig,« siger Cecilie Hansen.