Grædende ansatte får ikke region til at skifte kurs: Der er allerede »striber af initiativer for at forhindre vold«

Regionsrådsformanden i Midtjylland, Bent Hansen, mener, at der tages godt hånd om problemerne på Risskov Psykiatrisk Hospital, selvom rapport fra Arbejdstilsynet viser, de ansattes arbejde ikke er »planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt«.

Foto: Jens Thaysen

Bent Hansen (S), formand for Region Midtjylland, mener allerede, der bliver taget hånd om problemerne på Risskov Psykiatrisk Hospital, der de seneste uger har været omtalt i medierne flere gang på grund af de ansattes utilfredshed med forholdene for både ansatte og patienter.

»Der er allerede i oktober sat forskellige initiativer i gang for at tage hånd om de forhold, der er nævnt,« siger han og henviser til en ny rapport fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

I rapporten fremgår det blandt andet, at »nogle medarbejdere græder, inden de skal på arbejde« på Afdeling for Depression og Angst på Psykiatrisk Hospital i Risskov, og hospitalet har nu fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at forebygge risikoen for vold og psykisk vold mod de ansatte, fordi de ansattes arbejde med patienterne ikke er »planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt«.

Direkte adspurgt, om rapportens indhold kommer bag på Bent Hansen, lyder svaret:

»Det kommer bag på mig, at der er så mange forhold. Ja.«

Men regionsrådsformanden gør det samtidig klart, at der allerede er sat initiativer i gang, som skal løse problemerne.

»Når der kommer sådan et påbud fra Arbejdstilsynet, så tager vi det alvorligt. Og der er allerede i oktober sat forskellige initiativer i gang for at tage hånd om de forhold, der er nævnt (...) Der er striber af initiativer for at forhindre vold. Men fuldstændig at eliminere det inden for psykiatrien, tror jeg, er rigtig svært, fordi de mennesker, man har med at gøre, er ude i nogle ekstreme situationer, der gør, at de nogle gange reagerer helt uhensigtsmæssigt.«

»Men der er slet ingen tvivl om, at man skal gøre alt, hvad man kan for at beskytte vores medarbejdere og for at inddæmme de episoder, og det bliver også gjort både uddannelsesmæssigt og ved tilrettelæggelsen af arbejdet,« siger han.

Men i Arbejdstilsynets rapport står der netop, at arbejdet i dag ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

»Det er jo ikke noget, vi sidder og beslutter i det politiske råd, hvordan man skal tilrettelægge det daglige arbejde. Der er nogle retningslinjer (...) dem retter man sig selvfølgelig efter, og er der nogle procedurer, der skal strammes op, så skal de jo strammes op. Det er en ledelsesmæssig opgave,« siger Bent Hansen.

Og sygehusledelsen har ikke gjort det klart for jer, at de manglede hjælp til at sørge for, at det sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige var fuldt forsvarligt?

»Nej de har ikke haft en særskilt sag på, at der var nogle særlige udfordringer her og nu på Risskov. Om du mener, der har været nogle udfordringer, og der er taget nogle initiativer, ja det er der. At Arbejdstilsynet så laver en rapport, det er jo sådan en »early warning«. Det formålstjenstlige er, at man gør noget ved det og får taget hånd om de ting, Arbejdstilsynet gør opmærksom på,« siger Bent Hansen.

Rapporten fra Arbejdstilsynet kommer efter, at alle tillidsmandsgrupper på det psykiatriske hospital midt i december skrev et åbent brev til netop Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland, hvori de kritiserede forholdene på hospitalet. Bent Hansen forklarer, at der løbende har været en diskussion af, hvordan psykiatrien udvikler sig, og at han allerede i november holdt møde med tillidsmændene på hospitalet, hvor han pegede på en række initiativer, der kunne sættes i værk.

Han forstår ikke, hvorfor tillidsmændene efterfølgende skrev det åbne brev, og adspurgt om, hvilket indtryk det gjorde, svarer han:

»Jamen der var jo ikke noget nyt i forhold til det, jeg havde hørt i november. Det er en kendt problemstilling. Og det vi aftalte der, det går jeg videre med. Eller det, som jeg sagde, man kunne gøre her og nu, det går jeg videre med. Altså jeg har jo ikke 100 millioner kroner ekstra, som jeg lige kan smide på bordet. Den offentlige økonomi er ret anstrengt.«

Det åbne brev og nu rapporten og påbuddet fra Arbejdstilsynet får ikke Bent Hansen til at gå til sygehusledelsen og bede om en forklaring. For der har allerede været »stribevis af møder«, og der er sat en række ting i gang, lyder det fra regionsformanden i Midtjylland.