Gråsælen yngler måske atter i Vadehavet

Efter 100 års fordrivelse yngler gråsælen efter alt at dømme igen i den danske del af Vadehavet. En forkommen unge er bragt i pleje hos Sælariet i Esbjerg.

Den sjældne gråsæl er muligvis vendt tilbage som ynglende art i den danske del af Vadehavet.

Efter de seneste dages kuling har statsskovdistriktet på Fanø fundet en forkommen sælunge på øens vestkyst. Ungen var med den høje vandstand skyllet helt op mellem klitterne, og da Thyge Jensen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kom til stede, kunne han konstatere, at det drejede sig om en tre uger gammel gråsæl - og ikke en spættet sæl, som er den mest almindelige sælart herhjemme.

Gråsælen blev fordrevet som ynglende art fra danske farvande for omkring 100 år siden, fordi den blev betragtet som skadedyr, og indtil 1927 fik man præmie for hver nedlagt sæl.

Ungen, som er en han, er nu bragt til Sælariet i Esbjerg, hvor man i forvejen har en hungråsæl. Sælariet har planer om at udvide med et bassin til gråsæler. Hangråsæler kan nå en kropsvægt på op til 300 kg.

/ritzau/