Grågæs dropper turen sydpå

Mange grågæs foretrækker at overvintre i det nordlige Europa. De milde vintre sikrer føden, så gæssene kan spare det lange træk til Spanien.

De milde vintre og grønne marker får et voksende antal grågæs til at droppe turen til Sydspanien for at overvintre i Nordvesteuropa i stedet.

Der har næppe i nyere tid været så mange grågæs i Danmark, som det er tilfældet i disse år, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Fremgangen er især markant i vintermånederne.

- Før 1990 blev grågåsen i Danmark betragtet som en uregelmæssig vintergæst. Der var år, da der stort set ikke blev registreret grågæs fra december og til begyndelsen af ynglesæsonen, siger biolog Henning Heldbjerg, som leder DOF's punkttællinger af de mest almindelige fuglearter i landet.

I 1992 blev der talt omkring 1500 grågæs i det danske vinterlandskab. I 2004 blev der på samme tid og på de samme lokaliteter registreret 34.000 fugle, året efter 40.000. Sidste år kom kulminationen med over 63.000 gæs, viste Danmarks Miljøundersøgelsers midvintertællinger.

/ritzau/