Godmorgen, det er fra kommunen. Du skal op og i skole

Både i Hvidovre og København udbreder man nu morgenvækning til skolebørn med for højt fravær. »Det må gerne være en krykke til at starte med« - men målet er, at familier skal kunne klare sig selv.

Modelfoto: Et barn sover med hovedet på puden. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

Hvis du ikke selv kan få dit barn op om morgenen og afsted i skole til tiden, så kan en kommunal medarbejder træde til med en effektiv, hjælpende hånd, viser erfaringer fra flere kommuner.
I Københavns Kommune har man i budget 2017 vedtaget, at der næste år skal ansættes skolefraværsrådgivere i hele kommunen, som i tæt samarbejde med skolen skal yde hjælp til familier, hvor børnene har for højt skolefravær. Det sker efter gode erfaringer med lokale forsøg i Brønshøj-Husum-Vanløse, Valby-Vesterbro og på Amager.


»Skolefraværsrådgiverne kan for eksempel sørge for, at børnene kommer op om morgenen, følge børnene i skole, lære forældrene, hvordan man får skabt en ordentlig døgnrytme for barnet og lære forældrene, hvordan man får smurt en ordentlig madpakke. Mange af familierne har komplekse problemer med psykiske sygdomme. Forældrene kan selv være traumatiserede og kan have svært ved selv at opretholde en normal døgnrytme,« siger Martin Nabil Korsbæk, der er faglig chef for Børn og Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Han understreger, at hensigten er, at forældrene selv skal kunne overtage ansvaret for at få børnene til at passe deres skole. »Vores primære fokus er støtte familien og netværket til selv at kunne tage over,« siger Martin Nabil Korsbæk.

Mange skilsmissebørn

Berlingske har i denne uge beskrevet, at skolefravær er så stort et problem i Københavns Kommune, at hvert sjette barn i kommunens folkeskoler har mindst 20 fraværsdage på et skoleår på 200 dage.
En evaluering af de lokale forsøg med skolefraværsrådgivere viser, at hele 92 procent af de børn, der får hjælp af rådgiverne, ikke har samlevende forældre. Hvert fjerde barn har en diagnose eller er ved at blive udredt på Bispebjerg Hospital, mens 30 procent er kriminalitetstruede.
Skolefraværsrådgiverne skal for eksempel hjælpe familien derhjemme om morgenen, hvis barnet ikke er motiveret for at gå i skole, eller der mangler struktur på morgentimerne i hjemmet. De kan også hjælpe med lektier, med at finde en fritidsaktivitet eller støtte barnet på anden vis.

Hvidovre Kommune indførte sidste år i maj et morgenvækkerkorps på to af kommunens folkeskoler. Effekten har været så god, at det nu ventes udbredt til en tredje skole. I løbet af det første år har socialpædagogerne arbejdet med cirka 25 familier, og i dette skoleår arbejdes i øjeblikket med ti-14 børn. Hjælpen kan både gives til familier med sociale problemer og til velfungerende familier, som oplever problemer med skolefravær, hvis en forælder for eksempel bliver ramt af stress eller depression, eller et barn får angst, forklarer Mikkel Krog-Toft, der er leder af morgenholdet i Hvidovre.
»Forældre og skoler er meget glade for hjælpen. Medarbejderne på skolerne oplever, at det hjælper på elevernes fremmøde – også efter vi har trukket os, og familien selv skal stå for at få barnet afsted i skole,« siger Mikkel Krog-Toft.

»Det må gerne være en krykke til at starte med«

Kommunal morgenvækning har tidligere været kritiseret for at fratage forældre deres naturlige ansvar for børnene. Men både i København og Hvidovre er det kun en midlertidig foranstaltning.
»Det skal ikke være en permanent krykke for børn og forældre, men det må gerne være en krykke til at starte med. Hvis man brækker benet, skal man også have en krykke i en periode, mens benet heler op. Vi arbejder på at nedtrappe hjælpen, så forældrene tager mere og mere over, indtil de til sidst kan klare det hele selv. I slutningen af et forløb ringer vi måske bare, sender en sms, eller tjekker op på, hvordan ugen er gået,« siger Mikkel Krog-Toft, der oplyser, at Hvidovres morgenhold indtil videre har afsluttet 19 børn..

Frederiksberg Kommune forsøgte sig i 2013 med en kommunal morgenvækker, men »vi måtte konstatere, at det reelt ikke medførte en ændring i fremmødet i skolen,« skriver skolechef Gorm Bager Andersen som begrundelse for, at projektet ikke blev permanent.
»Dog er der familier der – som en foranstaltning under serviceloven – har støttekontaktpersoner tilknyttet, som i disse enkeltsager også kan have opgaver i forhold til unge, som har svært ved at komme op og afsted,« tilføjer han.
Nyborg Kommune indførte i 2011 morgenvækning i projektet »Op Lille Hans«, som fortsat kører fint med gode resultater, oplyser Jan Hermansen, der er Skole- og Kulturchef i Nyborg.