Gode nyheder på motorvejene - ikke kun i Jylland

Nordsjællænderne kan med rette misunde jyderne deres motorveje. Men udvidelsen af den lille stump motorvej til Hørsholm S skrider frem som planlagt og med færre forsinkelser end ventet. Faktisk kører trafikken bedre under vejarbejdet, end før det gik i gang.

Vejarbejderne har nok at se til på de nordsjællandske motorveje. Her er et hold i fuld gang med arbejdet på en motorvejsbro ved Elleslettegårdsvej på Helsingørmotorvejen, hvor pendlerne trods forhindringerne faktisk aktuelt bruger kortere tid på turen ind til byen om morgenen, end de gjorde, før arbejdet blev indledt. Fold sammen
Læs mere

Bilisterne på de sjællandske motorveje har ikke kun grund til at jamre over køer og vejarbejde. Der er gode nyheder derude og fremskridt i horisonten.

Det viser en status for Vejdirektoratets anlægs- og vedligeholdelsesarbejde efter et år med meget høj aktivitet. Det kan godt være, at nordsjællænderne kan kigge misundeligt til Jylland, hvor der nu er ubrudt motorvejsforbindelse hele vejen fra København til Herning. Om tre år åbner yderligere knap 40 kilometer motorvej fra Herning til Holstebro.

Men nordsjællænderne får også noget. Længdemæssigt kun en tiendedel af nordvestjydernes næste stykke tom motorvej, men til gengæld et stykke til gavn for de langt flere bilister, der kører mellem Hørsholm S. og Øverødvej sammenlignet med trafiktallet mellem Herning og Holstebro. Årsdøgntrafikken på Helsingørmotorvejen er 80.000 biler, mod omkring 13.000 på Holstebromotorvejen, når den åbner i 2017. Men beslutningerne om vejinvesteringer er politiske, og ikke noget, embedsmændene i Vejdirektoratet har ansvaret for.

Vejdirektoratets anlægsdirektør, Jens Holmboe, der står i spidsen for de statslige investeringer, har inviteret på besigtigelse ved projektkontoret ved Gl. Holte, hvorfra arbejdet med udvidelsen af de fire kilometer stykke motorvej styres, og han ser glad ud. Udvidelsen af Helsingørmotorvejen er kompliceret, fordi broer skal rives ned eller renoveres, samtidig med at trafikken afvikles, og der skal også tages hensyn til den lokale trafikafvikling. Det nytter ikke noget at rive alle broerne ned samtidig, for så blokerer man trafikken på tværs fuldstændig.

Den første gode nyhed fra Helsingørmotorvejen er, at trods forhindringerne ved vejarbejdet bruger pendlerne kortere tid på turen ind om morgenen, end de gjorde før arbejdet gik i gang. Vejdirektoratets målinger viser et fald i rejsetiden på strækningen fra afkørsel 7 Kokkedal til afkørsel 14 Nærum fra 23 minutter til 22 minutter, når myldretiden er værst, hvilket er cirka klokken 7.30. En del af forklaringen på dette paradoks, at pendlerne kommer en knivspids hurtigere ind trods vejarbejdet, er, at pendlerne tager hjemmefra en smule tidligere, end før vejarbejdet gik i gang.

Tidsplanen holder

Den anden gode nyhed er, at den samlede tidsplan holder, således at udvidelsen er klar til brug i 2016. Den tredje, men dårlige nyhed fra Helsingørmotorvejen er, at politikerne stadig ikke har fundet pengene til 2. etape af Helsingørmotorvejens udvidelse, som gælder strækningen fra Hørsholm S. til Isterødvejen. Udvidelsen koster i dagens priser 946 millioner kroner, men ifølge Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er der ikke mange penge i infrastrukturfonden at forhandle om. Infrastrukturfonden blev etableret i 2009 med 94 milliarder kroner i kassen, og de penge er for længst brugt.

Jævnligt triller der penge tilbage i kassen fra projekter, der blev billigere end budgetteret, og når man fratrækker merudgifter til blandt andet Frederikssundbroen, er der knap et par milliarder at gøre godt med lige nu og her. Det kunne man godt lave etape 2 på Helsingørmotorvejen for, men der skal også være til blandt andet Frederikssundmotorvejen, letbanen i Ring 3, ligesom der mangler penge til motorvejsudvidelse på Fyn og andre steder.

»Vores hovedoverskrift er flere penge til vejene nu, men det er jo også en bred forligskreds, der skal blive enig,« siger Kristian Pihl Lorentzen, der lige har været med til at finde penge til blandt andet mindre stykker motor- og motortrafikveje på Sjælland og Jylland. Han vil ikke give sig til at gætte på, hvornår pengene til det sidste stykke flaskehals på et par kilometer på Helsingørmotorvejen bliver fundet.

»Jeg er gammel nok til ikke at sige noget om det,« fastslår han.

Kristian Pihl Lorentzen, der er valgt i det midtjyske, vil forresten lige minde om, at inden nordsjællænderne bliver alt for misundelige på jyderne over de nye motorveje, skal de huske, at prisen for en kilometer motorvej mellem Herning og Holstebro er knap 100 millioner kroner. En kilometer udvidelse af Helsingørmotorvejen er meget dyrere. Ifølge Vejdirektoratets tal er prisen 473 millioner kroner pr. kilometer motorvej i Nordsjælland. Og vi taler kun om udvidelse, ikke nybygning. Det skyldes at en del af midlerne til udbygningen af Helsingørmotorvejen skal bruges på en stort og kompliceret tilslutningsanlæg til Isterødvejen, og den slags er væsentligt dyrere at bygge end almindelig vej.

Ikke så dyrt endda

Men spørger man bilisternes forbrugerorganisation, FDM, behøver 2. etape ikke blive så dyr endda. FDMs afdelingschef, Torben Kudsk, oplyser, at Trængselskommissionen anbefalede at gennemføre udvidelsen uden at bygge nye tilslutningsanlæg. Og så er prisen kun det halve, cirka 500 millioner kr. for de to kilometer udvidet motorvej.

»Jernbanerne har fået broderparten af investeringerne i de senere år, så vi efterlyser, at man gør noget mere for vejene nu. Man skal huske, at otte af ti personkilometer i Danmark foregår på vejene. De udgør rygraden af Danmarks trafikale infrastruktur,« siger Torben Kudsk.

Han mener i øvrigt, at det er meget dyrt at flytte trafikanter fra vejene til kollektiv trafik. Først mister statskassen de afgifter, som bilister betaler. Dernæst skal statskassen betale tilskud til passagererne i tog og busser.

Torben Kudsk er selv bilpendler og kører fra Holbækmotorvejen ad Ring 3. Hans morgener er præget af køen af bilister ved afkørslen fra Ring 3 til Hillerødmotorvejen. Da man udvidede Ring 3, glemte man, at der også skal være kapacitet til at forlade den igen. En udvidelse vil kun koste 117 millioner kroner, tilføjer Torben Kudsk en passant.

De danske skatteydere har ifølge anlægsdirektør Jens Holmboe fået meget for pengene til vejbyggeri, siden den økonomiske krise satte ind. Der har været nedgang i byggeriet i Danmark, og det har betydet mere konkurrence mellem entreprenørvirksomhederne. Og denne fordelagtige situation har ikke ændret sig. De gode priser og en »fornuftig styring af projekterne« har ifølge Jens Holmboe medført, at Vejdirektoratet har kunnet udføre arbejdet til under den forventede pris på en række projekter – ligesom det heller ikke har været nødvendigt at anvende de 20 procent, som staten har i en central reserve til uforudsete udgifter. Det er hovedårsagen til, at der til stadighed løber penge retur til Infrastrukturfonden, forklarer Jens Holmboe.

Otte spor fra Greve til Solrød

Pendlerne sydfra, der kører på Køge Bugt Motorvejen, har også noget at glæde sig over. Den første del fra Greve Syd til Solrød Syd-afkørslen bliver helt færdig i 2015, men her er endnu en god nyhed: De otte spor åbner for trafik allerede inden dette års udgang. Så kan det godt være, at det sidste lag asfalt mangler, og måske først kommer på næste år, når temperaturforholdene tillader det. Udetemperaturen er nemlig ikke lige meget. Skal asfalten holde bedst muligt, skal termometeret vise mellem fem og 10 grader.

Pendlerne fra Roskilde og Holbæk til København vil desværre blive mødt med en ny forhindring her fra sommerens begyndelse. Den nye jernbane mellem København via Køge til Ringsted skal passere under Holbækmotorvejen ved Brøndbyøstervej, og derfor har Vejdirektoratet og Banedanmark bygget et stykke motorvej uden om stedet, hvor der bygges tunnel til jernbanen. Farten skal ned på 80 kilometer i timen. Den gode nyhed er, at arbejdet er midlertidigt; det varer i godt et års tid.

Vi slutter med en god nyhed: Kører sjællænderne mod vest, over Fyn, vil de i løbet af i år blive præsenteret for ti kilometer udvidet motorvej mellem Nr. Aaby og Middelfart.