Gode erfaringer med fjernbehandling af hjertepatienter

50 hjertesvigtspatienter har selv målt deres vægt og blodtryk, mens de ugentlige konsultationer blev erstattet af videokonsultation via internettet. Erfaringerne er gode, lyder meldingen.

Omkring 50 hjertepatienter blev fra juni 2012 til december 2013 behandlet uden at forlade deres hjem til ugentlige målinger. Og erfaringerne fra forsøget med fjernbehandling er positive, skriver Jyllands-Posten.

Testpatienterne målte deres eget blodtryk, vejede sig selv og alle målinger blev automatisk sendt til ambulatoriet på hospitalet. En gang om ugen havde patienterne så en videokonsultation med en sygeplejerske eller en læge.

Forsøget er blevet evalueret af KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Og resultatet er opløftende, siger Judith Lørup Rindum, faglig leder ved Telemedicinsk Videncenter i Region Hovedstaden.

Dels sparer patienterne transporttid, dels bliver deres blodtryk og vægt målt i trygge omgivelser, og dels giver hjemmebehandlingen det sundhedsfaglige personale flere og bedre data at arbejde med.

»Det giver noget kvalitet i behandlingen, fordi man pludselig kan se, hvordan patientens målinger svinger inden for en uge. Det kan du ikke, hvis patienten kun møder op i ambulatoriet en gang om ugen. På den her måde får man et meget bedre billede af patienten,« siger hun til avisen.

Hos Region Hovedstaden ser man effektiviseringsperspektiver i fjernbehandlingen, da personalet på hospitalerne normalt kan afholde to konsultationer med hjertesvigtspatienter i timen, mens man regner med at kunne have tre konsultationer i timen over videolink.

Formand for Hjerteforeningen, dr. med. og overlæge i hjertemedicin på Odense Universitetshospital, Henrik Steen Hansen, forventer ifølge Jyllands-Posten ikke, at en rationalisering vil betyde en besparelse.

Han tror derimod, at den form for konsultationer og ambulant vurdering af patienter med hjertesvigt kan komme andre hjertepatienter til gode.