Giftigt affald dumpet i moser i Nordsjælland

I Nordsjælland er giftigt affald blevet dumpet i moser nær fabrikken Lars Foss Kemi. Det har stået på fra midten af 1960’erne og frem til 1974.

Foto: Arkivfoto

Tønder med blandt andet opløsningsmidler fra limproduktion fra fabrikken Lars Foss Kemi er spredt ud i naturen hele fire steder i Nordsjælland. Flere borgere har henvendt sig til programmet »Efterforskerne på DR P1«, hvor de har udtrykt deres bekymring omkring tønderne. Det skriver DR mandag.

En tidligere ansat har forklaret, hvordan han har været med til at lade det farlige affald havne i naturen.

»Jeg var med til at smide lortet af nede i en mose. Det sagde bare plup! Og så var de væk,« fortæller Laurids Lauridsen, der er tidligere chauffør for Lars Foss Kemi til DR.

Det er ti års affald fra kemifabrikken, der lå i Fredensborg, der er blevet dumpet i naturen. Ifølge DR er der tale om et skøn på omkring 3.000 tønder med farlig kemi, der er dumpet følgende steder.

Kastanievej
I en mose tæt på Kastanievej og Fredensborg Stadion er der blevet fundet flere tønder.En borger har fortalt, at han i årene 1963-65, hvor han boede tæt på mosen, ofte så en traktor læsse tønder af i mosen. En anden kilde har til DR bekræftet, at netop hendes mand kørte traktor for Lars Foss Kemi.

Knurrenborg Vang losseplads
En gammel losseplads og mose er ligeledes blevet brugt til at dumpe affald. En kilde fortæller til DR, at Lars Foss Kemi jævnligt aflagde tønder. Nogen blev endda brændt med kraftige lugtgener til følge.

»Engang for flere år siden fortalte min svigerfar, der nu er afdød, at der havde været en losseplads, hvor der ligger et vandhul eller en mose. Ham, der havde en mark der, havde nogle køer, der simpelthen døde af at drikke det vand. Så han plantede grantræer i hele marken,« forklarer han til Efterforskerne på P1.

Højsager losseplads
Fire forskellige øjenvidner har bekræftet overfor DR, at man i løbet af 60’erne begyndte at læsse affald af ved Højsager Losseplads. Man hældte simpelthen tønderne ned i et stort hul sammen med andet affald.

Kejserdal grusgrav
Et vidne har set en chauffør læsse tønder fra Lars Foss Kemi af ved grusgraven en tidlig lørdag morgen i 1974. Ifølge vidnet blev der smidt 25-30 tønder ned i bunden af grusgraven, hvorefter de blev dækket til af jord.

Et farligt stof

Flere af kilderne fortæller, at tønderne indeholdte klorerede opløsningsmidler som »trichlorethylen«, der ofte blev brugt i 60’erne og 70’ernes industri. Man brugte det blandt andet til rensning af maskiner og til produktionen af lim. Stoffet er aldeles kræftfremkaldende, og opløsningsmidlet er den største kilde til forurenet drikkevand i Danmark. Det forklarer Poul Løgstrup Bjerg, der er professor ved DTU, til DR i dag.

Ifølge DR sættes en undersøgelse nu i gang af Region Hovedstaden.