Giftige alger har kurs mod København

Den muligvis kraftigste opblomstring af giftige blågrønalger i Østersøen i 11 år begynder at ligne en realitet. Farvandet omkring Bornholm er allerede hårdt ramt.

Grønalger. Vandet er efter den varme sommer visse steder hærget af alger, der kan gøre det farligt at bade. Mange steder ligger algerne som et tykt lag i overfladen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Uffe Weng

Havnefogeden i Tejn på det nordøstlige Bornholm, Michael Andersen, har set den uappetitlige suppe med egne øjne.

»Der ligger en 10-15 meter bred bræmme af algesuppe omkring 50 meter ud for kysten. Hvis det går, som det plejer, vil algerne også snart begynde at skylle op på kysten,« fortæller han.

Der er ikke noget usædvanligt i, at Østersøen og farvandet omkring Bornholm er ramt af giftige blågrønalger. Men sæsonen er startet usædvanligt tidligt i år, og ifølge den nationale svenske vejrtjeneste, SMHI, der løbende overvåger væksten, er der i disse dage »intensiv« opblomstring af blågrønalger i havoverfladen lige øst for Bornholm.

»Algerne er i de seneste dage endda begyndt at strømme ind i farvandene omkring Falster, Møn og Stevns, og med de vejrforhold, som vi har for tiden, kan Køge Bugt, Øresund og dermed København sagtens blive ramt sidst på ugen. Det ligner den største udbredelse af blågrønalger i Østersøen siden 2002,« siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, der de senere år har fulgt detaljeret med i algeopblomstringen.

I de seneste uger har algerne fået næring af strålende sol og stigende havvandstemperaturer. Dertil kommer, at vinden i disse dage overvejende kommer fra sydøst, hvilket vil bringe de små og ofte giftige alger, der også kaldes for cyanobakterier, op mod østvendte kyster i det sydøstlige Danmark.

Døde hunde

Ud over at synet af blågrønalger ved en dansk sommerstrand får de fleste til at tænke sig om en ekstra gang, før de sænker kroppen i vandet, er der også en sundhedsrisiko forbundet med algerne.

Når der er store mængder blågrønalger, vil der også være giftige arter iblandt. Kommer man til at sluge vandet, kan man få kvalme og kraftige allergiske reaktioner, hvorfor man især fraråder børn og hunde at komme i nærheden af vandet. Ved indtagelse af større mængder over længere tid kan algerne også være kræftfremkaldende.

I 2006, da der var kraftig algeopblomstring i Øresund, døde flere hunde efter at have været i vandet. Dødsfaldene skyldtes formentlig, at de slikkede pelsen ren for alger efterfølgende. Også for havets fauna udgør blågrønalger et problem, ikke mindst for krabber, hummere og andre skaldyr, som ikke umiddelbart kan søge væk mod renere hav.

Ifølge Vagn Lundsteen skyldes den tilbagevendende algeopblomstring i Østersøen dels det lave saltindhold i havområdet, dels udledning af urenset spildevand med store mængder fosfor gennem især russiske floder med udløb i Østersøen.

»I Rusland har man ikke den store tradition for at rense spildevand, og med spildevandet følger store mængder fosfor, som algerne nyder godt af,« forklarer direktøren i Bæredygtigt Landbrug.

Endnu er der ikke observeret blågrønalger helt inde ved populære bornholmske strande som Dueodde og Balka. Men ifølge bornholmske havnefogeder, som Berlingske har talt med, er det formentlig bare et spørgsmål om tid, før algerne vil gøre badning til en blandet fornøjelse på de østvendte kyster på solskinsøen.

Der er dog håb forude for de badende. På søndag ventes den efterhånden mere end tre uger lange tørkeperiode i Danmark at blive erstattet af kraftig regn, som vil få algerne til at synke ned på dybere hav.