Gi´r PC´en astma?

Kæmep undersøgelse skal klarlægge, om vi får astma og allergi af moderne teknik.

Når lille Oskar får astma, og Laura får høfeber, er det måske familiens computer, der udsender giftige stoffer. Dét er en af de fremherskende teorier om, hvorfor et stadigt større antal danskere rammes af allergi og astma, skriver morgenavisen dato.

Forskerne har godt styr på husdyrs og støvmiders evne til at fremme astma og allergi. Men at alle de kemiske stoffer, der følger med moderne teknologi, skulle have en betydning, er der indtil videre ikke noget videnskabeligt belæg for.

»Der er sket en stor stigning i antallet af astma- og allergiramte de seneste 20 år, og det er muligt, at vi har fået flere husstøvmider, fordi vores huse er bedre isoleret. Men vi mangler undersøgelser af, om kemiske stoffer som eksempelvis ftalater har nogen indvirkning,« siger Harald Meyer, afdelingslæge på Nordsjællands Hospital, om de blødgørende stoffer, der blandt andet findes i computere, fjernsyn og andre elektriske apparater i de fleste hjem.

Sammen med forskere fra en lang række universiteter og hospitaler står Harald Meyer bag et omfattende projekt, der skal klarlægge alle de mulige årsager til danskernes øgede sygelighed inden for astma og allergi.

3.000 nyfødte børn skal følges med jævnlige lægeundersøgelser, ligesom deres hjem og deres søskende skal undersøges. Og beboerne i 60.000 husstande skal udspørges om deres indeklima - heraf bliver 1.000 boliger gennemgået af byggeteknikere.

Og det er nødvendigt med en så omfattende undersøgelse, understreger Harald Meyer.

»Andre, mindre undersøgelser har undersøgt indeklimaet hos børn, der har fået konstateret astma eller allergi. Derfor sørger forældrene for at holde hjemmet mere rent, end de før har gjort, og så kan konklusionen blive, at rene hjem giver astma og allergi. Ved at undersøge alle, uanset om de er ramt eller ej, vil vi undgå den slags fælder,« forklarer afdelingslægen.

Forskerholdet er i gang med at søge både private og offentlige midler til projektet, som de forventer vil koste 45-50 millioner kroner. Projektet skal køre fra 2008 til 2014.

Kilde: dato