Genoprettet natur trues af ny motorvej

Politiske planer om at placere en ny motorvej på Sydsjælland kan ramme både fugle og genoprettet natur hårdt, lyder advarslen.

Læs mere
Fold sammen

Grønne områder med truede dyrearter og smuk natur, som det har taget årevis at genoprette, kan blive ramt af planerne om at etablere en motorvej fra Næstved til Rønnede ved Sydmotorvejen.

I alt er der brugt et tocifret millionbeløb på naturgenopretning i området, men hvis motorvejsplanerne bliver til virkelighed, kan det gøre stor skade, skriver Politiken.

For mindre end ti år siden indgik ejerne af godset Gisselfeld Kloster et samarbejde med staten om at naturgenoprette Gødstrup Engsø, der dengang var blevet tørlagt, og der har også fundet et andet stort naturgenopretningsprojekt sted i området inden for de seneste år.

Men samfundsøkonomisk kan det altså bedst svare sig at lægge en motorvej lige i det område, viser beregninger fra Vejdirektoratet ifølge Politiken. I beregningerne har man dog ikke medtaget det tocifrede millionbeløb, der er blevet brugt på naturgenopretning, og det møder kritik i lokalsamfundet.

Derudover går kritikken på, at udsigten til motorvejen kan afskrække folk som ejerne af Gisselfeld Kloster fra at indgå frivillige aftaler med staten om naturgenopretning i fremtiden.

Danmarks Naturfredningsforening advarer også mod anlæggelsen af motorvejen, da det blandt andet vil gå ud over flere dyrearter - nogle af dem truede.

Foruden naturfredningsforeningen har også Dansk Center for Herregårdsforskning og den europæiske kulturarvsorganisation Europa Nostra afgivet høringssvar.

»Europa Nostra finder, at det skitserede vejanlæg er yderst betænkeligt - i en sådan grad, at vi vil tage afstand fra det,« skriver Europa Nostra ifølge Politiken i sit høringssvar.

Vurderingerne af, hvordan miljøet præcis påvirkes af motorvejen, er først klar i 2016, og transportminister Magnus Heunicke (S) erkender, at der kan dukke ting op i de vurderinger, som man kan være nødt til at tage hensyn til.

Der er foreløbig afsat 350 millioner kroner til de cirka 14 kilometer motorvej, der blandt andet vil gøre Næstved-borgernes pendlertur til København et-to minutter kortere. Der vil desuden også være hurtigere forbindelse til Jylland for områdets lokale virksomheder.