Gellerup: Det har ikke noget på sig

Både boligselskabernes Landsforening og Brabrand boligforening afviser kritik af boligbevægelsen, fra CEPOS forskningschef Henrik Christoffersen

Bent Madsen Fold sammen
Læs mere
Foto: PR

»Jeg må ryste på hovedet.«
Direktør i Boligskabernes Landsforening Bent Madsen er ligesom og administrerende direktør i Brabrand Boligforening Keld Laursen afvisende over for den meget skarpe kritik fra Henrik Christoffersen.
»De boligsociale helhedsplaner udarbejdes og gennemføres jo netop i tæt samarbejde med kommunerne.

En stor del af dem er rettet mod de unge, og undersøgelser viser, at projekterne er med til at bryde den sociale arv, fordi de er med til at løfte deres karakterer i dansk og matematik,« siger Bent Madsen.
Med hensyn til nedrivning af boliger peger han på, at de store projekter netop gennemføres i overensstemmelse med beboerdemokratiet.

»Det sker efter nøje overvejelser og grundige planer,« siger han.
Keld Laursen fra Gellerupparken siger, at projektet med, at unge fyre skal lære at være buspassagerer, ikke har noget med den boligsociale indsats i Brabrand at gøre. Det er planlagt i regi af områdets klubaktiviteter. Derfor har boligforeningen ikke noget med det at gøre.

Og med hensyn til opgangsambassadørerne afviser direktøren, at motivet bag dem har været at hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at kunne opretholde deres sociale ydelser.
»Det kan da godt være, at der har været en større efterspørgsel efter de her korttidsjob, efter at kontanthjælpsreformen er vedtaget. Men det er ikke noget, vi har designet eller opfundet til lejligheden. Vi arbejder inden for lovens ånd og bogstav. Der er selvfølgelig altid den risiko, at de ansatte kun er interesserede i at varetage jobbet, så længe de får timer nok til at opretholde deres ydelse. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved,« siger Keld Laursen.

Men hvorfor har det været vigtigt, at det var job med så kort et timetal – syv timer om ugen?
»Det har heller ikke været vigtigt. Hensigten var, at det skulle være nogen, der kunne gå rundt imellem blokkene med en særlig tilknytning til området. Jeg tror ikke, at det kunne varetages af en på fuld tid, som var over det hele,« siger han.