Gammelt forslag fra S møder ny kritik

Et opgør med det frie valg, ufinansieret og uden indhold. Regeringen skyder med spredehagl mod Socialdemokraternes nye forslag om at give danskerne en række kvalitetsrettigheder. Men faktisk er forslaget ikke nyt - det er den voldsomme kritik derimod.

Hvis det står til Socialdemokraterne, skal danskerne i fremtiden udstyres med en tjekliste, som viser, hvad man kan forvente af den offentlige velfærd: Én voksen pr. tre børn i vuggestuen, tjek. Et bad om ugen på plejehjemmet, tjek.

»Vi vil give nogle langt mere konkrete løfter, som vi kan måles på. Vi vil fastsætte nogle håndfaste servicemål, som befolkningen efterfølgende kan kontrollere,« sagde Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, i går i Ugebrevet Mandag Morgen.

Men tanken er ikke ny. Allerede i august sidste år sagde Helle Thorning-Schmidt, at såkaldte nationale mindstestandarder var et vigtigt værktøj til at forbedre velfærden.

Derimod er kritikken af forslaget fra regeringens side taget til i styrke. Regeringen arbejder nemlig selv på en kvalitetsreform af den offentlige sektor, og har nu - i en tid hvor velfærden ligger danskerne på sinde - fundet bøssen med spredehagl frem.

Venstres politiske ordfører, Troels Lund Poulsen, mener bl.a., at Socialdemokraterne med forslaget fratager borgerne det frie valg.

»Det er bare dybt beklageligt, at de vil berøve borgerne muligheden for selv at bestemme,« siger Troels Lund Poulsen.

Mens de Radikale og SF finder udspillet interessant, kalder Dansk Folkepartis finansordfører, Kristian Thulesen Dahl, det for urealistisk og ufinansieret.

»Nu hedder luftkastellet en kvalitetsgaranti, og det er udtryk for et Socialdemokrati, der er så presset på diskussionen om den offentlige sektor, at partiet nu kører en ren politisk fristil,« siger Kristian Thulesen Dahl.

De Konservatives politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, mener, at udspillet er »ord tømt for indhold«:

»Hvordan skal disse målsætninger opnås?,« spørger Pia Christmas-Møller. Det vil Hillerøds borgmester, Nick Hækkerup, som leder Socialdemokraternes arbejde med at udvikle den offentlige velfærd, gerne svare på. Pengene skal komme fra statens store overskud. Desuden handler det her ikke om det frie valg, påpeger han.

»Fokus er ikke, om det er en privat eller offentlig udbyder, der leverer varen. Det kan kommunen selv bestemme. Der vil blot være nogle krav til kommuner, som de skal leve op til, når de får private til at udføre arbejdet,« siger Nick Hækkerup, som samtidig mener, at kvalitetsrettighederne kan bruges mange steder.

»Kvalitetsrettigheder er et universelt værktøj, som skal kunne bruges til at forbedre den offentlige service f.eks. i forhold til idræts- og kulturpolitik, i folkeskolen og i forbindelse med tvangsfjernelse af børn,« siger Hækkerup.