Gamle kønsroller hænger fast i hjemmet

Er du kvinde, skal du gøre rent, er du mand, er det dit job at skovle sne. Ny undersøgelse viser, at danskerne stadig har en helt klassisk arbejdsfordeling i hjemmet, som bliver afgjort af ens køn.

Kønsrollemønstret og arbejdsfordelingen i hjemmet er stort set uændret. Manden læser avis, mens konen stryger hans hvide skjorte til næste dag. Fold sammen
Læs mere
Foto: WILLY LUND

I danske hjem er det oftest manden, der tager sig af det grove arbejde som at skovle sne, rense tagrender, hænge lamper op og bore huller i væggene, mens kvinderne gør rent og får ideer til indretningsprojekter. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Bolius, Boligejernes Videnscenter.

- Familier i dag lever med et stort tidspres. Derfor er det naturligt, at vi gør det, som vi er bedst til, siger Anette Borchorst fra Aalborg Universitet, der har forsket i arbejdsdelingen i hjemmet.

Undersøgelsen viser, at i 84 procent af husstandene renser manden tagrender, og i 75 procent af tilfældene tager han også initiativet til opgaven. Det samme gælder snerydning. Modsat tager kun seks procent af mændene alene initiativet til at gøre rent, mens det er 65 procent blandt kvinderne. Kvinderne står for boligindretningen i hjemmet, mens flest mænd (41 procent) styrer boligøkonomien. Det kan dog være et problem, mener Anette Borchorst, fordi den manglende indsigt i boligøkonomien kan give kvinderne problemer i forbindelse med en skilsmisse.

Mænd på banen med de små

Selv om undersøgelsens resultater ikke overrasker Anette Borchorst, understreger hun, at nogle ting er under forandring.

- Det er vigtigt at have øje for, at mens nogle ting ikke ændrer sig, er der også ting, der gør. Børnepasning er for eksempel en af de ting, som er ved at ændre sig, især med hensyn til de yngste børn. Der er mændene kommet meget mere på banen. Kvinder er også mere på i forhold til hjemmets økonomi - ikke boligøkonomien - men de overskuer i højere grad den daglige økonomi og er med til at tage økonomiske beslutninger.

Professoren ser ikke noget problem i, at man har en kønsopdelt arbejdsdeling i hjemmet, der betyder, at den der bedst til noget, også er den, der tager sig af det. Opdelingen bliver først problematisk, hvis den fører til skævheder i det øvrige samfund, så kvinder tjener mindre, fordi de bruger mere tid hjemme, går mere på deltid og tager længere barselsorlov. I de tilfælde forplanter opdelingen i hjemmet sig således til løn, karriere og pension.

- At man har en arbejdsdeling, hvor manden tager cyklerne og konen tager noget andet er ikke et problem, synes jeg. Men rollerne må ikke stivne helt. Samfundet og arbejdsmarkedet er i stor forandring, og hvis man har en alt for firkantet opfattelse af tingene, kan det give langsigtede problemer, siger hun.

Hun mener ikke, at der er sket et tilbageskridt, men det er relevant at se på forskellene, selvom det i dag ikke optager folk lige så meget, som det har gjort en gang.

- Det er relevant at reflektere over opdelingerne. Vi har jo et arbejdsmarked, hvor piger laver et og drenge noget andet, siger hun.

Derfor mener hun, at der ligger en stor opgave i at åbne feltet mere, så drenge og piger vælger uddannelse og job på kryds og tværs. Det ville formentlig også have en indvirkning på arbejdsfordelingen i hjemmet.

Tidsperspektivet er dog helt afgørende, og man skal nok ikke regne med at se grundlæggende forandringer lige med det samme, lyder det.