Fysikforsøg fungerer bedst parvis

På Sjælsøskolen i Birkerød har man gode erfaringer med gruppearbejde, og eleverne vil også helst arbejde i grupper, når de skal til afgansprøve. Så er man mindre nervøs og kan bedre supplere hinanden, siger de.

»Hvorfor får vi ikke det samme resultat som de andre?«

Godt spørgsmål. Hvorfor er det lige, at instrumenter i skolers fysiklokaler har en tendens til med al uønskelig tydelighed at påvise, at »noget« er gået galt.

Fysiklærer Geert Cederkvist spotter dog hurtigt problemet, der har forvirret eleverne i to af grupperne i fysiklokalet på Sjælsøskolen i Birkerød. Voltmeteret skal ligge ned og ikke stå op. Efter denne lille manøvre får de to grupper samme resultat og kan fortsætte arbejdet.

Eleverne i 9.A. udfører deres transformator-forsøg to og to. Hvis det stod til dem, fik de også lov til at gå til prøve i grupper til sommer.

Sjælsøskolen har søgt om dispensation fra prøvebekendtgørelsens bestemmelse om, at prøven skal være individuel. Skolen har gennemført gruppeprøver i fysik siden 1986. De første år som dispensation, indtil det blev tilladt i 1993. Men sidste sommer måtte eleverne til prøve individuelt, fordi regeringen har afskaffet gruppeprøver, og det fungerede ikke optimalt, mener Geert Cederkvist.

Eleverne har brug for en makker til forsøgene af praktiske grunde, og fordi forsøg har det med at gå galt eller vise noget »underligt«. I sådan en situation er det godt at være to. Men også for lærerne har det betydning.

»For lærer og censor er det klart mere stressende at gå rundt til fem individuelle eksperimenter end til tre eksperimenter i grupper. Vi kan komme dybere ind i opgaverne ved gruppeprøver. Selv om det i en given situation kun er den ene elev, der taler, skal den anden jo hele tiden følge med og være klar, når vi spørger ham,« siger Geert Cederkvist.

Han har ikke haft vanskeligheder ved at bedømme eleverne individuelt, selv om de har gået til prøve i grupper. I et enkelt tilfælde har han endda givet den ene elev i en gruppe 03, mens den anden fik 11.

De elever, Berlingske Tidende taler med, foretrækker også gruppeprøver. Emilie Tønnesen og Caroline Hahne har ligefrem opdelt deres gruppe i »hjernen«, der kan teorierne, og hende »med de rolige hænder«, der er god til at udføre forsøgene i praksis.

»Jeg ville helt klart vælge at gå til prøve i en gruppe, hvis vi får lov at vælge. Man er mere nervøs, hvis man er helt alene,« siger Caroline Hahne.

Drengene overfor pigegruppen er også klart til grupper.

»Der er mere pres på, hvis man er alene. Det er godt at have en støtte, så man kan supplere hinanden, hvis den ene går i stå,« mener Lasse Østrup Petersen og Thomas Ploug Pilemand, der arbejder fint sammen. Men de ville under alle omstændigheder foretrække en gruppeprøve frem for en individuel prøve - også selv om de ikke skulle komme i gruppe med deres bedste samarbejdspartner.