Fyringer på VUC’er over hele landet

Landets Voksen Uddannelses Centre skærer for tiden kraftigt ned på antallet af lærere. Underviserne kalder situationen katastrofal.

Færre kursister og et nyt økonomisk styresystem er årsagen til, at VUC’er overalt er nødt til at afskedige meget store dele af lærerstaben, ifølge Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere.

Indtil videre er op mod 100 lærere på VUC-overenskomsten blevet afskediget, ifølge forbundet.

Værst ser det ud på Fyn og i Jylland.

Her har VUC Vest afskediget op mod 25 procent af lærerstaben. VUC Nord har afskediget 14 AVU-lærere (Almen Voksen Uddannelse), og VUC Fyn har givet slip på 10 ansatte.

VUC overgik 1. januar i år fra amtslig rammestyring til selvstyre under staten.

Men inden selvstyret slår helt igennem, skal VUC’erne igennem en fireårig overgangsordning. Ordningen skal udligne den økonomiske forskel, der var mellem amterne. I praksis betyder det, at de VUC’er, der har haft flere penge pr. kursist, skal aflevere penge til dem, som havde færre.

Barnet ud med badevandet
Hanne Pontoppidan, formand for Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, der organiserer VUC-lærerne, kalder situationen katastrofal. Hun mener, at politikerne skal gribe ind nu for at undgå et permanent farvel til VUC’erne som uddannelsesinstitution.

»Vi er netop nu vidne til en katastrofal udvikling. VUC er nok den største uddannelsespolitiske succes i de sidste 50 år, men står til at blive skåret ned til det rene ingenting på grund af højkonjunktur og manglende bevillinger. Gør man ingenting fra politisk hold, er jeg alvorligt bange for, at man smider barnet ud med badevandet.«

Og hun fortsætter:

»Det bliver ualmindeligt svært at genetablere et miljø, hvor voksne, der for længst har sagt skolen farvel for altid, alligevel har lyst til at komme tilbage og lære. Det er på VUC, de mange voksne, der har utilstrækkelige almene kvalifikationer, kan komme og få et gedigent løft sammen med andre voksne, der står i samme situation,« siger Hanne Pontoppidan.

Lyst og læring
Og hun fortsætter:

»Det bliver ualmindeligt svært at genetablere et miljø, hvor voksne, der for længst har sagt skolen farvel for altid, alligevel har lyst til at komme tilbage og lære. Det er på VUC, de mange voksne, der har utilstrækkelige almene kvalifikationer, kan komme og få et gedigent løft sammen med andre voksne, der står i samme situation,« siger Hanne Pontoppidan.

FVU-plan i fare
På grund af Danmarks generelle lærermangel vil de mange fyringer gøre det svært for VUC’erne at få ordentlig arbejdskraft i fremtiden. Det kan i sidste ende komme til at gå ud over regeringens plan om at opprioritere FVU-indsatsen (forberedende voksenundervisning).

»Den eneste måde, vi kan fremtidssikre FVU på, er ved, at politikerne sørger for den nødvendige økonomi og vækker virksomhedernes interesse for og forpligtigelse til at bruge tilbuddet uagtet travlhed i produktionen. Hvis ikke der sættes massivt ind med almen opkvalificering får vi ikke alle med videre,« understreger Hanne Pontoppidan.