Fuldt blus på rygestopkurser

Når rygeloven træder i kraft 15. august, bliver det næsten umuligt at få ild i tobakken inden døre. Der er pres på afvænningskurserne.

Foto: Kristian Juul Pedersen Fold sammen
Læs mere

Danskerne strømmer til rygestopkurser og hypnotisører for at få hjælp til at kvitte tobakken, inden det om ni dage bliver forbudt at ryge indendørs bortset fra i private hjem, hvis det altså ikke også frabedes der.

Den 15. august træder loven om røgfri miljøer eller rygeloven, som den kaldes i daglig tale nemlig i kraft og så vanker der bøder, hvis der ryges indendørs i det offentlige rum. Loven gælder også private arbejdspladser, der dog kan indrette rygerum eller tillade rygning på enkeltmandskontorer.

Både rygeren og den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer eller forpagter, der tillader rygning indendørs i strid med reglerne, vil blive straffet.

De udbydere af rygestopkurser og hypnoterapi, som Berlingske har talt med, har op til 80 pct. større efterspørgsel i denne tid end på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Det gælder f.eks. Healthy Company Aps. der afholder arbejdsgiverbetalte rygestopkurser på virksomhederne.

»Vi har har løbende 15 hold med 12 kursister på hvert, så vi har hele tiden 170 mennesker på rygestopkursus,« oplyser direktør Christian Møller-Holst, Healthy Company.

Rygestopkonsulenterne har så godt som udsolgt det næste halve år.

»Vi har fået booket 75 kurser med 10-12 på hvert hold og det er en fordobling. I øjeblikket er det især mindre og mellemstore virksomheder, der er interesseret i at få medarbejderne på kursus,« siger direktør May Britt Bjerre Koch, Rygekonsulenterne.

»90 pct. af kvinderne og halvdelen af mændene er meget bange for at tage på efter rygestop,« siger hun.

Hypnotisør Martin Søgaard Christensen, Hypnocenter.dk i Ballerup, har især individuelle private klienter i et to timers forløb.Martin Søgaard Christensen, skønner, at efterspørgslen på rygeafvænning er steget 25 pct. i forhold til sidste år.

På Rygestopklinikken i Hornbæk kombineres hypnose med akupunktur, og hypnotisør Jørgen Dahlbeck Nielsen oplyser, at efterspørgslen er 50 pct.højere i år end sidste år på denne tid.

I Københavns Kommune oplevede man først pååret en meget stor interesse for de tilbudte rygestopkurser, men da lovens ikrafttrædelse blev udskudt fra 1. april til 15. august meldte mange virksomheder fra. Alligevel var der i januar og februar 75 arbejdspladshold mod 50 i de tilsvarende måneder i 2006.

»De arbejdspladser, der udsatte kurserne, kommer nu igen, og vi venter ekstra efterspørgsel, når ferien er forbi,« siger projketleder Line Krusaa, Folkesundhed København.

Danmarks Apotekerforening oplyser, at man foruden de rygestopkurser, der allerede er i gang på apotekerne, er ved at uddanne 280 instruktører til korte samtaler, der skal motivere folk til at lægge smøgerne.

Og virker rygestopkurserne så? Ja, ifølge en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der omfatter 3.628 tidligere kursusdeltagere, er 19 pct. af dem stadig røgfri efter et år. Ved udgangen af 2006 røg 23 pct. af alle danske kvinder og 26 pct. af mændene.