Friskoleprojekt er en fiasko

Københavns Kommune har uden effekt tilbudt økonomisk hjælp til indvandrerfamilier, der vil sende børn på en dansk friskole.

»Det har været en dundrende fiasko.«

Sådan betegner kontorchef Søren Hegnby fra Københavns Kommune det stort anlagte projekt »Skoler på kryds og tværs«, der skulle sikre indvandrerbørn plads på private skoler med børn fra ressourcestærke, danske familier i København. Siden starten i april 2007 er det kun lykkedes at skaffe to børn plads på en friskole i hovedstaden.

Interessen har ikke været overvældende fra hverken friskoler eller indvandrerforældre. Ideen var ellers, at friskolerne skulle reservere pladser til indvandrerbørn uden om de normale ventelister, og Københavns Kommune ville så betale skolepengene for de pågældende familier.

Men kun fire-fem skoler har valgt at deltage. De har stillet ti pladser til rådighed, og kun to af disse pladser er blevet besat.

»Vi har opsøgt indvandrerfamilierne ude i børnehaverne for at fortælle dem om tilbuddet. Der er forskellige årsager til, at de ikke ønsker det, men det skyldes primært to årsager. De er utrygge, fordi de ikke kender skolerne, og de bryder sig ikke om det »almisseaspekt«, der ligger i ordningen. De kan ikke lide, at kommunen skal betale skolepengene for dem, siger Søren Hegnby. »Det har været en dundrende fiasko, men en stor succes for de to børn, der er kommet ind på Bordings Friskole.

Når så få friskoler har valgt at deltage, skyldes det, at de ikke har ønsket at gøre vold på deres ventelister, oplyser Søren Hegnby. Kommunen har omvendt ikke forsøgt at overtale flere skoler til at deltage, når det kun var lykkedes at få to ud af ti pladser besat.

På rådhuset vil S og SF derfor forsøge at få skaffet Københavns Kommune en dispensation fra staten, så friskoler og privatskoler får et økonomisk incitament til mere aktivt at forsøge at optage børn fra socialt belastede hjem og børn fra flygtninge og indvandrerfamilier. Det skal ske ved at reducere det generelle tilskud fra 85 til cirka 75 pct. af driftsudgifterne, mens privatskoler med en bred elevsammensætning til gengæld vil få et ekstra tilskud.

Skal motivere friskoler
»SF ønsker skoler, hvor alle samfundslag er repræsenteret, så vi undgår en opsplitning i dem og os. Vi har et stort antal privatskoler, og det er vigtigt, at vi ikke får meget privilegerede skoler for etnisk danskere, mens børn med sociale problemer isoleres i andre skoler,« siger Københavns børne- og ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), mens Jan Andreasen (S) supplerer: »Det kan forhåbentlig motivere friskolerne til at være mere på mærkerne.«

Venstre er imod forslaget om dispensation.

»Det ville være en unødig indgriben over for private friskoler. Det er et problem, at den københavnske folkeskole ikke i tide har forholdt sig til de store udfordringer, der er, men det ændrer ikke ved, at forældre skal have lov til at have deres frie valg, og at friskoler skal have samme frie valg til at indrette en skole, som man ønsker,« siger fritids- og kulturborgmester Pia Allerslev.