Friskolebørn skal ind i folkeskolernes fritidsordning

Få børnene fra danske og muslimske friskoler over i folkeskolernes SFO. Så sker integrationen i fritiden, foreslår næstformanden for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation.

Elever på Matthæusgades Skole i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Tosprogede børn skal have lov at gå i rene indvandrer-friskoler. Til gengæld skal de efter skoletid hen i skolefritidsordninger med andre folkeskolebørn.

Det mener næstformanden i den socialdemokratiske gruppe i Københavns Borgerrepræsentation, Ikram Sarwar. Det skal forbedre integrationen i stedet for helt at lukke de etniske friskoler, sådan som Ikram Sarwars partifælle, Københavns integrationsborgmester Jakob Hougaard, foreslog i går.

»Hvis børnenes faglighed optimeres i de muslimske friskoler, så har jeg ikke noget imod, at de går der. Til gengæld skal man give dem nogle tilbud i fritiden, så børnene får et bredere netværk,« siger Ikram Sarwar.

Det kunne ske ved ikke at have fritidsordningstilbud på privatskoler – men derimod centrale fritidsordninger omkring kommuneskolerne.

»Det er en mulig model, som jeg er meget åben overfor. Men hvordan det præcis skal skrues sammen er for tidligt at lægge sig helt fast på,« siger Ikram Sarwar.

En opgørelse fra Københavns Kommune viser, at karaktererne er højere på de muslimske friskoler end på folkeskoler med tilsvarende elevklientel. Men selv om fagligheden tilsyneladende har det bedre på de muslimske friskoler efter adskillige år med dårlig omtale, skolelukninger og skærpet tilsyn, er Ikram Sarwar bekymret for, omintegrationen skades af de opdelte skoler.

»Der er et problem, men løsningen er ikke at forbyde friskolerne. Vi skal derimod optimere samarbejdet mellem folkeskolernes SFO og alle friskolerne - ikke kun de muslimske. Det vil gøre, at børn fra alle samfundslag kan gå i SFO sammen, lære af hinanden og lære fra sig,« siger Ikram Sarwar.

Formanden for de københavnske skoleledere, Carl Bagge, er ikke afvisende over for at lave fælles fritid for friskole- og folkeskolebørn, hvis det vel at mærke foregår frivilligt.

»Jeg tror ikke, at man kan løse problemet ved at flytte børn rundt fra fritidshjem til fritidshjem, men hvis man skaber nogle attraktive fritidshjem i Københavns Kommune, tror jeg, at børnene går derhen - også fra friskolerne,« siger Carl Bagge. Han tilføjer dog, at der kan være store problemer med at tiltrække indvandrerbørn til fritidshjem, fordi en del af dem skal i koranskole om eftermiddagen eller passe små søskende.

Socialdemokraternes holdning til de muslimske friskoler har været noget broget, efter Jakob Hougaard i går kom frem med sit kontroversielle forslag om at gribe ind over for udbredelsen af rene indvandrer-friskoler.

På Christiandborg har uddannelsesordfører Christine Antorini (S) lagt afstand til forslaget, og Ikram Sarwar siger, at Hougaard må have handlet i panik.

»Det er problematisk, at en borgmester kan komme med sådan nogle synspunkter. Han er jo min partifælle, men jeg tænker bare: hold nu op, Jakob - det her løser jo ingenting,« siger Ikram Sarwar.

Men i selvsamme socialdemokratiske gruppe på rådhuset findes den stik modsatte holdning.

»Ud fra et integrationsmæssigt perspektiv er det mest hensigtsmæssigt med blandede skoler - altså med skoler, der hverken er rent etnisk danske eller rent etnisk nydanske - og derfor støtter jeg Jakob Hougaards linje,« siger politisk ordfører, Anne Vang (S).

Samtidig meddeler overborgmester Ritt Bjerregaards (S) pressetalsmand til Berlingske Tidende, at Ritt Bjerregaard bakker Jakob Hougaard op. Hun vil dog ikke uddybe sine synspunkter.