Frikommuner giver blandede job-resultater

Syv frikommuner er lykkedes med at ændre beskæftigelsesindsatsen. Men indtil nu er resultaterne blandede: Nogle kommuner har fået flere i job og uddannelse – andre færre, viser ny evaluering.

Et mudret billede. Sådan betegner Jacob Nielsen Arendt, professor i KORA, resultatet af, at syv frikommuner siden 2012 er gået nye veje i beskæftigelsesindsatsen.

Frikommunerne er blevet fritaget fra en række regler om, hvor ofte de ledige skal til samtale eller i aktivering, og de har fået lov til at lave andre aktive indsatser end normalt. Og overordnet set er der tale om en »lille succeshistorie«, mener Jacob Nielsen Arendt, og peger på, at de syv frikommuner - Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Vejle, Vesthimmerland og Viborg - til en vis grad formår at slippe fri af procesregler.

»Det er altid ærgerligt, at der tegner sig et mudret billede, når man dykker ned i sådan nogle forsøg,« siger professoren, der står bag en ny midtvejsevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet, som KORA har foretaget.

»Alle frikommunerne er lykkedes med at forandre deres sædvanlige praksis. Men det er meget forskelligt, om det har givet resultat i form af flere ledige i job her i den første del af forsøgsperioden,« siger han.

En af de kommuner, der har haft positive beskæftigelsesresultater - i hvert fald i forhold til de forsikrede ledige - er Gladsaxe. Her er jobcenterchef Peter Sidelmann glad for, at kommunen kan agere mere frit.

»Vi har fået mulighed for at få lidt mere frihed til at tilrettelægge vores indsats. Og det har gjort, at vi har forsøgt at skabe lidt mere mening i dialogen med de ledige,« siger han.

Som frikommune behøver Gladsaxe ikke at holde samtale med de ledige hver tredje måned, og det har gjort det muligt for kommunen at prioritere indsatsen over for dem, der har mest brug for den, pointerer jobchefen.

»Vi har haft mulighed for at slække lidt på intensiteten i forhold til dem, vi vurderer har været meget selvhjulpne, så vi kunne sætte mere intensivt ind over for dem, vi synes, vi skulle håndholde lidt mere.«

KORAs evaluering viser, at alle syv frikommuner har haft held til at ændre på brugen af samtaler og aktivering. Men resultaterne er blandede, da tre kommuner oplever fremgang, mens en oplever tilbagegang, når det gælder beskæftigelsesgraden for dagpengemodtagere.

Ifølge KORA-professor Jacob Nielsen Arendt er det dog ikke nødvendigvis overraskende, at forsøgene viser svingende resultater. For det første har forsøgene kun kørt cirka et år på det tidspunkt, hvor de er blevet evalueret. Og for det andet kan effekten på beskæftigelsen gå begge veje, når man afskaffer nogle af de snærende regler.

Fredericia og Odsherred er ligeledes frikommuner, men de er ikke omfattet af evalueringen, fordi de ikke har igangsat frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

KORA vil følge op på resultaterne på længere sigt, og den afsluttende evaluering forventes at blive offentliggjort i 2016.