Fremtidens befolkningstilvækst

Se de forskellige landes forventede befolkningstal, som de fremgår af FN’s fremskrivning til år 2100.