Fremgang for vandmiljøet

Det er fremgang at spore i vandmiljøet, når det gælder nitratudledningen. Til gengæld er der stadig store problemer med sprøjtemidler i grundvandet.

Vandmiljøet er generelt i fremgang, viser den nyeste rapport fra det nationale overvågningsprogram NOVANA fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Siden slutningen af 1980'erne er udledningen af kvælstof, fosfor og organiske stoffer faldet markant til gavn for miljøet i søer, fjorde og kystnære områder samt vandløb.

Når det gælder grundvandet, ser det mindre godt ud. Her har antallet af fundne sprøjtemidler de seneste tre år været stabilt. I havmiljøet er en af de store skurke TBT, som der stadig er et betydeligt, men dog faldende, indhold af. Også den farlige miljøgift PCB er i flere områder fundet i koncentrationer, som kan have effekt på vandmiljøet.

I vandløb omfatter overvågningen 16 ukrudtsmidler, som kan have effekt på vandmiljøet. Blandt de oftest fundne er glyphosat. Også tre nu forbudte ukrudtsmidler bl.a. atrazin er fundet i en stor del prøver. Mens nedbrydningsproduktet BAM er fundet i 70 procent af prøverne.

/ritzau/