Frederiksberg-lærere klar til lockout-undervisning

Lærere fra Frederiksberg Kommunelærerforening vil afholde undervisning for eleverne, hvis en lockout skulle træde i kraft.

Frederiksberg Kommunelærerforening vil samle elever op i busser på udvalgte steder på Frederiksberg i København og køre dem til undervisning, hvis en lockout træder i kraft 1. april.

Kredsformand, Ane Søegaard, mener, at undervisningen specielt vil kunne gavne de elever, der skal til afgangsprøve, men hun understreger samtidig, at kvaliteten ingenlunde vil svare til det daglige niveau i skolen.

»Det er en blanding af en gimmick og så et udtryk for, at vi vil tage os af et reelt undervisningsbehov. De elever, der skal til afgangsprøve, vil kunne få noget af den repetition, de ellers vil miste,« siger hun og påpeger, at arrangementet også vil skulle sende signalet om, at lærerne allerhelst vil undervise og ikke være i konflikt.

Flere lærerforeninger landet over er gået ind i kampagnen »Vi vil undervise – ikke konflikte«.

Formand for Albertslund Lærerkreds, Claes Hjort, fortæller, at der i hans kreds også er opbakning og planer om at deltage i kampagnen. Kredsen har ikke lagt sig fast på, hvordan man vil tage del i kampagnen.

»Vi planlægger i næste uge, hvad der konkret skal ske. Der er mange forskellige aktiviteter i spil. Men det vil nok være i tråd med det på Frederiksberg,« siger han.

I alt 600 lærere vil kunne forestå undervisningen, som Frederiksberg Kommunelærerforening planlægger at afholde, hvis en lockout skulle træde i kraft 1. april.

Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening forhandler weekenden over i Forligsinstitutionen for at nå til enighed om en ny overenskomst og dermed forhindre lockouten i at træde i kraft.