Forventer vi nok af eleverne?

Lederen af OECDs PISA-undersøgelser, Andreas Schleicher, mener, at den danske skoles største problem er, at vi ikke i tilstrækkelig grad kombinerer opbakning til eleverne og høje forventninger. Er du enig med ham i det?

Skoleleder Grethe Andersen, med i Undervisningsministeriets skoleråd:

»Jeg tror godt, at vi kan, men vi har ikke været så opmærksomme på, at vi skal have høje forventninger til eleverne. Jeg har selv oplevet på min egen skole, at elevplaner er en god metode, der tydeliggør vores forventninger og krav til den enkelte elev. Når vi stiller krav, viser vi også, at vi vil noget med barnet. At vi ikke er ligeglade. Forventningerne skal have et nøk opad, så vi kan få fat i dem, der trænger allermest. Her tænker jeg især på de tosprogede elever. På det punkt har vi simpelthen ikke været gode nok.«

Thomas Damkjær Petersen, landsformand for Skole og Samfund:

»Det er et af vores store problemer, men jeg vil nu ikke sige, at det er det største. Men det er helt rigtigt, at vi ikke har været gode nok til at forvente noget af børnene. Der er for mange, der beskytter dem. Alle børn skal presses og udfordres på hver deres niveau. Det har vi ikke været gode nok til, og det er især gået ud over de dygtige elever. Det er selvfølgelig en grundforudsætning for os forældre, at vores børn har det godt, men i de senere år er vi blevet lidt skarpere. Vi vil altså også have, at de lærer noget.«

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening:

»Det er nok ikke det største problem, men det er bestemt vigtigt at have høje forventninger til eleverne. Men det kræver også fagligt og pædagogisk dygtige lærere. Lærerne er dygtige, men bliver nogle gange sat til at undervise i noget, som de ikke har forudsætninger for, og så magter de ikke at favne alle elever med forskellige undervisningsmetoder. Jeg mener, at vores største og mest aktuelle problem er, at vi skal gøre det bedre for vores tosprogede elever. Dansk som andetsprog burde være obligatorisk for alle lærere.«