Forvaltningsdirektører anmeldte læk af fortrolige oplysninger om Omar El-Hussein: »Det er ikke en politisk sag«

Anklagemyndigheden kræver DF-politiker Finn Rudaizky fængslet i 30 dage. Torsdag klokken 14 falder der dom i sagen.

Finn Rudaizky, som sidder i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti, fotograferet under et pressemødet på Københavns Rådhus. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Juul Pedersen

Det havde intet med politik at gøre, at lækagen af personfølsomme oplysninger om Omar El-Husseins familieforhold blev politianmeldt.

Det slog tidligere socialdirektør i Københavns Kommune Anette Laigaard fast under vidneafhøring i Københavns Byret.

Her kom det torsdag for første gang frem i sagen mod DF-lokalpolitiker Finn Rudaizky, at det var direktørerne for tre forvaltninger i Københavns Kommune, som anmeldte sagen.

»Det har ikke at noget at gøre med det politiske i kommunen, men vi skal sikre, at forvaltningsloven overholdes,« sagde Anette Laigaard fra vidneskranken i retssal 32.

Den tidligere socialdirektør redegjorde herefter for forløbet frem til politianmeldelsen:
Kort efter Omar El-Husseins terrorangreb i København udfærdigede Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Bbørne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune en tredelt redegørelse for, hvad man i kommunen vidste om gerningsmandens familieforhold.

Denne redegørelse, som politikere i Socialudvalget havde adgang til, indeholdt ifølge den pensionerede socialdirektør fortrolige oplysninger. Derfor studsede de tre forvaltningsdirektører over at se oplysningerne gengivet i pressen.

»Vi konstaterer, at der er så store sammenfald med det, der er skrevet i pressen, og det, der står i den her redegørelse, at vi altså er nødt til at reagere,« sagde Anette Laigaard og fortalte videre, at direktørerne for de tre forvaltninger derfor blev enige om at politianmelde lækagen:

»Det er ikke en politisk sag. Det er noget, der er vores ansvar.«

Anette Laigaard forklarerede, at borgmestrene for de pågældende forvaltninger i kommunen alene blev orienteret om anmeldelsen og ikke havde mulighed for at påvirke deres beslutning eller læse selve anmeldelsen.

En juridisk spørgsmål

Stridspunktet i retssagen, hvor anklageren kræver Finn Rudaizky fængslet i 30 dage, er ikke, hvorvidt DF-lokalpolitikeren har videregivet de pågældende oplysninger til journalister fra BT og Berlingske. De faktuelle omstændigheder har Finn Rudaizky erkendt. Striden handler om, hvorvidt han dermed overtrådte loven.

Den 74-årige lokalpolitiker står tiltalt efter straffelovens § 152 for at have lækket fortrolige oplysninger om Omar El-Husseins familieforhold til to medier.

Dagen efter terrorangrebet kommunikerede DF-politikeren med en journalist fra BT, der formulerede spørgsmål, som Finn Rudaizky sendte til forvaltningerne i Københavns Kommune.

Som medlem af Borgerrepræsentationen har Finn Rudaizky en udvidet mulighed for at stille spørgsmål til administrationen og blive indviet i borgeres personlige forhold.

Svarene på de pågældende spørgsmål om Omar El-Husseins familieforhold videregav Finn Rudaizky til BTs journalist.

Oplysningerne i svarene fra de tre forvaltninger, som anklager Søren Harbo læste op fra under første retsmøde, viser blandt andet, at de tre forvaltninger havde vidt forskellige vurderinger af Omar El-Husseins familiesituation, og hvordan han eksempelvis klarede sig i skolen.

I retten argumenterede DF-politikerens forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, under sin afsluttende procedure for, at det i høj grad var af samfundsmæssig interesse at have en diskussion om, hvorvidt Københavns Kommune havde overset faresignaler i Omar El-Husseins opvækst.

Fra den anden ende af rettssalen slog anklager Søren Harbo fast, at lækagen af personlige oplysninger om Omar El-Hussein og dennes familiemedlemmer kan have en undergravende effekt på den grundlæggende tillid mellem borgere og myndigheder.

Der falder dom i sagen klokken 14