Fortsat færre indbrud i Danmark

Antallet af anmeldte indbrud i Danmark er fortsat faldende, og Det Kriminalpræventive Råd mener, at indbrudskurven er blevet knækket. Der begås dog stadig mange indbrud i forhold til for 10-20 år siden.

Læs mere
Fold sammen

Antallet af anmeldte indbrud i Danmark fortsat faldende, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I første kvartal af 2015 blev der anmeldt 15.507 indbrud, hvilket er 890 færre end sidste kvartal og svarer til et fald på fem procent, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Anna Vibe Onsberg Hansen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, ser de nye tal fra Danmarks Statistik som et tydeligt tegn på, at indbrudskurven er knækket herhjemme.

»Vi ser tallene som meget positive, og de bekræfter den tendens, der har været de senere år, som viser, at indbrudskurven er blevet knækket. Fra særligt 2007 til 2009 så vi en meget stor stigning i antallet af indbrud, og den stigning ser nu ud til at være ændret til et fald. Dog skal man være opmærksom på, at vi stadig har flere indbrud end gennemsnittet fra 1995-2006, som lå på knap 33.000 indbrud årligt. Vi er på vej, men vi er der ikke helt endnu,« siger Anna Vibe Onsberg Hansen.

Fra 2006 til 2009 oplevede danskerne en generel stigning i alle tre kategorier af indbrud: I forretning, virksomhed og beboelser samt i ubeboede bebyggelser. Herefter har tendensen dog været faldende i alle tre kategorier.

Fra fjerde kvartal 2009 til første kvartal 2015 har der været et fald på 56 procent for indbrud i forretning, 36 procent for indbrud i beboelser og 39 procent for indbrud i ubeboede bebyggelser.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd kan der være flere årsager til, at det går den rigtige vej med antallet af indbrud.

»Det er svært at pege på en specifik faktor, der gør, at kurven ser ud til at være knækket. En mulig årsdag er, at vi er blevet bedre til at passe på vores egne og hinandens boliger. Vi kan blandt andet se en fordobling af tilmeldte nabohjælpere på bare et år, hvilket peger i retningen af, at danskerne er opmærksomme på problemet og engagerer sig i løsningen,« siger Anna Vibe Onsberg Hansen og fortsætter:

»Et andet svar kan være, at politiet har oprustet på området og opprioriteret forebyggelse og bekæmpelse af indbrud. Endelig er kriminaliteten generelt faldende, og særligt blandt de unge er den faldende. Vi ved, at en betydelig andel af sigtede indbrudstyve er unge under 26 år, så det kan også være en del af forklaringen på den gode indbrudsstatistik,« siger hun.