Forsvaret vil rømme Frederiksberg Slot

Sammenlægning af forsvarets officersskoler vil efterlade et tomt slot, hvis forsvarsministeren følger forsvarets anbefaling. To ud af tre skolechefer er blevet udskiftet.

Officerskolen skal rykke ud af Frederiksberg Slot, og Forsvaret ønsker nu at sælge slottet. Det er delte meninger om. Fredag den 13. februar 2015 Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det tidligere kongeslot og nuværende ramme om Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, skal rømmes, hvis det står til forsvaret.

I det seneste forsvarsforlig fra 2012 aftalte politikerne bag forliget, at de tre værns officersskoler organisatorisk skulle sammenlægges med Forsvarsakademiet, der har adresse på Svanemøllens Kaserne i København. Derefter skulle det særskilt undersøges, om de tre skoler også skulle sammenlægges fysisk på Svanemøllens Kaserne.

Den undersøgelse blev færdig sidste sommer, og midt på efteråret anbefalede først Forsvarsakademiet og derpå Værnsfælles Forsvarskommando at gennemføre sammenlægningen.

Resultatet vil være, at Hærens Officersskole skal rømme Frederiksberg Slot, hvor Hæren har uddannet sine officerer siden 1867, mens Søværnets Officersskole skal forlade sin funkisperle fra 1939 på Nyholm. Flyvevåbnets Officersskole skal forlade Jonstruplejren, der er et moderne byggeri syd for den nedlagte Flyvestation Værløse.

Ifølge viceforsvarschef Per Ludvigsen afleverede forsvaret sin indstilling til Forsvarsministeriet midt på efteråret, men forsvarsminister Nicolai Wammen (S) har endnu ikke videresendt sagen eller sin egen indstilling til partierne bag forsvarsforliget.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra Forsvarsministeriet, hvornår ministeren vil sende sagen til afgørelse i forligskredsen.Ifølge chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang, vil sammenlægningen spare i alt 87 fuldstidstillinger for de tre skoler og Forsvarsakademiet under ét. Det svarer til godt 25 procent af det samlede antal årsværk på i alt 320. Alene den fysiske samling bidrager med en besparelse på 28 årsværk.

Fællesskab og campus

Men ifølge Nils Wang er der, ud over økonomien, også vigtige militære grunde til at uddanne officerer til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet på samme adresse: »Vi ønsker et officerskorps, der kan gå hundrede procent ind i en militær struktur med repræsentanter for alle tre værn.

Vi vil lave en uddannelse, der virkeligt reflekterer det værnsfælles, og så er der ingen bedre måde end at etablere en fælles uddannelsesinstitution, hvor kadetterne møder hinanden i løbet af dagen, og hvor de har et renoveret Nyboder som campus. Den effekt kan du få uden at give køb på de enkelte værns identitet,« siger han.

Ideen om at samle de tre officersuddannelser bliver rent praktisk hjulpet på vej af Københavns Kommunes bygning af vej- og tunnelforbindelsen mellem Helsingør-motorvejen og Nordhavn.

Tunnelprojektet er nabo til Svanemøllens Kaserne og har krævet nedrivning af tre bevaringsværdige bygninger på kasernen, som skal genopbygges sten for sten. Men indvendigt har Forsvarsakademiet mulighed for at indrette bygningerne så fleksibelt, at de kan skræddersyes til undervisning.Samlingen af de tre officersskoler har foreløbig kostet to af de nuværende tre skole-chefer jobbet.

Da skolerne blev organisatorisk underlagt Forsvarsakademiet, blev chefstillingerne kategoriseret på oberstløjnant- eller kommandørkaptajn-niveau. Men sidste efterår fik Forsvarsministeriet mulighed for at opgradere stillingerne til oberstniveau, hvilket medførte, at stillingerne nu skulle opslås.

De tre hidtidige skoleledere fik besked på at søge deres egne stillinger med det resultat, at den fungerende chef for Hærens Officersskole må overlade stolen til en kollega, Kenneth Pedersen, tidligere chef for den danske kampgruppe i Helmand, der samtidig udnævnes til oberst.

På Søværnets Officersskole må chefen, der for et år siden blev fastansat i jobbet, med få dages varsel overlade stolen til Søren Thinggaard, der ledede flådestyrken, som fragtede giftgaskomponenter væk fra Syrien.

Thinggaard udnævnes samtidig til kommandør. Chefen for Flyvevåbnets Officersskole, oberst H.C. Enevold, fortsætter. Han er for tiden udsendt til NATOs træningsmission i Kabul.

Slottet skal forsvares

Ideen om fysisk samling af skolerne er der særligt i Hæren stærkt delte meninger om. »Frederiksberg Slot rummer Hærens DNA,« lyder det blandt andet fra dem, der ønsker at bevare Hærens Officersskole på Frederiksberg.

Tidligere skolechef, oberst Eigil Schjønning, der blev forflyttet grundet kritiske udtalelser om den nye og beskårne officersuddannelse, tror ikke på påstanden om at fremtidige kadetter vil blive bedre, hvis de uddannes på en fælles »campus.«

»Det er noget sludder. Vi skal ikke forlade noget, som har været med til at rekruttere officerer gennem 150 år, og hvor vi har investeret mange millioner kroner i moderne klasseværelser og i forsvarets største auditorium i København,« siger han.

I 2012 afleverede den daværende Forsvarskommando en rapport, der anslog, at Frederiksberg Slot kunne sælges for 110 mio. kr., ligesom forsvaret kunne undgå renoveringsudgifter på 59 mio. kr. De konklusioner troede politikerne ikke på, og står det til Venstres forsvarsordfører, Troels Lund Poulsen, skal Frederiksberg Slot heller ikke afhændes i denne omgang.

»Vi har ikke set nogen indstilling om samling af officersskolerne, men vi er ikke indstillet på at rømme Frederiksberg. Den business case, vi så sidste gang, viste sig ikke at holde, og desuden er der historiske grunde til at beholde Frederiksberg. Men vi er åbne over for at diskutere samling af de to andre værns officersskoler,« siger han.