Forsvaret fremlægger aflytninger

Glostrup-sagen. Retsmødet i Østre Landsret i går stod hovedsagelig i forsvarernes tegn, da de fik mulighed for at fremlægge yderligere bevismateriale, som skal svække anklagemyndighedens udlægning af sagen mod de fire terrortiltalte unge mænd.

Helt nyt aflytningsmateriale kom i går frem i Østre Landsret, da forsvarerne fremlagde sidste del af deres bevisførelse i retssagen mod fire terrortiltalte unge mænd. Tre af forsvarerne afhørte på ny deres klienter for at modbevise anklagemyndighedens opfattelse.

Igennem hele sagen har forsvarerne kæmpet for at få indsigt i den store mængde aflytningsmateriale fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som politiet ikke har ønsket at fremlægge i sagen. Tidligere har meldingen fra PET været, at aflytningerne kun lå i elektronisk form, men i sidste uge fandt forsvarerne ud af, at mange samtaler er udskrevet i stikordsform.

Forsvarere: For lidt tid
Så først knap en uge inden bevisførelsen er slut, fik de fire forsvarere udleveret dele af det materiale, de har efterspurgt. Det fik i går forsvarsadvokat Niels Forsby til at klage over, at det overhovedet ikke er tid nok til at gennemgå den overvældende mængde materiale.

Flere samtaler og SMS-korrespondencer, der ikke tidligere har været offentliggjort, blev derfor hevet frem i går, blandt andet for at underbygge de forklaringer, som flere af de tiltalte er kommet med under tidligere afhøringer.

Det var i går også tydeligt, at forsvarerne hver især forsøgte at adskille deres klienter fra resten af de tiltalte og det samarbejde med de to nu terrordømte i Bosnien, Maximus og AC, som anklagemyndigheden har arbejdet for at bevise.

»Vidste du, at AB (den 17-årige tiltalte, red.) på et tidspunkt havde planer om at rejse til Bosnien?« spurgte advokat Thorkild Høyer direkte sin klient, den 18-årige EiH.

»Nej,« kom svaret prompte.

»Havde du noget at gøre med at planlægge ACs rejse til Bosnien?«

»Slet ikke,« fastslog den terrortiltalte.

»Har du nogen sinde givet Maximus penge?« ville forsvareren også vide.

»Nej,« afviste EiH også.

Intens telefonkontakt
Anklagemyndigheden fik dog også taletid til at fremlægge en fortegnelse over den intense telefonkontakt af samtaler og SMSer, der har været mellem de fire tiltalte på kryds og tværs samt til og fra de to terrordømte Maximus og AC. I de fem måneder op til anholdelserne i Danmark i oktober 2005, har samtlige af de tiltalte eksempelvis haft telefonkontakt med dansk-tyrkiske AC mindst 300 gange - en af de tiltalte, 17-årige AB, hele 649 gange.

Retssagen fortsætter imorgen, hvor anklagemyndigheden vil begynde sin procedure.