Forsvaret får ny forsvarskommando

Forsvarets ledelse går onsdag over til en ny organisation. Det betyder, at Forsvarskommandoen i sin velkendte skikkelse er væk, mens den nye Værnsfælles Forsvarskommando har set dagens lys.

Onsdag er store reorganiseringsdag i Forsvarets ledelse. Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) har set dagens lys, mens Forsvarskommandoen i sin kendte skikkelse er blevet nedlagt.

Ændringerne betyder også, at Hærens Operative Kommando (HOK), Søværnets Operative Kommando (SOK) og Flyvertaktisk Kommando forsvinder som selvstændige myndigheder, og at der i stedet oprettes tre værnstabe i Værnsfælles Forsvarskommando.

Ændringerne er den største omlægning af Forsvarets øverste ledelse i nyere tid og sker som følge af den aftale om reorganisering af ledelsen af Forsvaret, der blev indgået i april i år.

Forsvarschef general Peter Bartram ser frem til at komme i gang med arbejdet i den nye Værnsfælles Forsvarskommando, fortæller han:

»Den nye ledelsesstruktur vil ændre en lang række beslutningsprocesser. Men vi vil fortsat kunne opretholde den særlige faglighed, der er i det enkelte værn, og samtidig tror jeg, at vi kan styrke den tværgående forståelse. Da omstillingen er meget omfattende, og vi skal sikre, at vi hele tiden kan løse de operative opgaver, er det ikke muligt at gennemføre alt i en arbejdsgang,« udtaler Peter Bartram i en skriftlig kommentar.

Han forklarer videre, at Værnsfælles Forsvarskommando trinvis vil komme på plads over de næste måneder blandt andet med flytning af marinestaben fra Aarhus til Karup.

»Jeg er sikker på, at det engagement, der præger medarbejderne, vil sikre, at vi finder gode løsninger på de udfordringer, vi finder hen ad vejen,« siger han.

Samtidig med ændringerne i den militære del af Forsvarets ledelse sker der også en reorganisering af Forsvarsministeriet, og der oprettes en række nye styrelser. De nye styrelser er: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS).

Arktisk Kommando indgår som en del af Værnsfælles Forsvarskommando, og det samme vil Specialoperationskommandoen gøre, når den er oprettet.