Forsvarere: Politikere bør respektere magtens tredeling

Formanden for Forsvarsadvokaterne bakker op om den nytiltrådte præsident for Højesteret, der i et interview til Berlingske Tidende lufter bekymring over visse politikerkommentarer om konkrete domme.