Forstander står til fyring

Forstanderen på Tokanten har bevidst tilbageholdt oplysninger om ulovlig magtanvendelse og kritisable forhold på bostedet. Forvaltningen indstiller hende til fyring og bekræfter i en redegørelse flere års ulovlig brug af magt og tvivlsom omgang med beboernes penge. Tvivl om tidligere ansattes udsagn om overmedicinering.

Forstanderen på bostedet Tokanten står til fyring. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Forstanderen på bostedet Tokanten på Amager kritiseres skarpt for en række pligtforsømmelser i den redegørelse, som Socialforvaltningen i aftes afleverede i sagen om de manglende magtanvendelser på stedet.

Redegørelsen konkluderer, at forstanderen bevidst omgik sandheden over for både medarbejdere og personale på Tokanten.

Forstanderen tilbageholdt bevidst indberetninger om mere end 500 magtanvendelser i perioden 2001-2007, hvor beboere bl.a. er blevet ”lukket ude i haven” og ”slæbt hen på værelset”.

90 procent af magtanvendelserne fandt sted over for én beboer, og en del af disse var ulovlige, konkluderer redegørelsen. Forstanderen har desuden ”tilbageholdt belastende oplysninger” og ”omgået sandheden”, da hun i foråret og sommeren 2007 blev bedt om at redegøre for de manglende indberetninger om magtanvendelser over for forvaltningen.

Som følge af dette vil forvaltningen nu indlede en tjenestemandssag med henblik på at afskedige forstanderen, for som forvaltningen skriver, er det ”på det foreliggende grundlag er forvaltningens forventning, at der er grundlag for en disciplinær afsked”.

Souschefen på Tokanten er desuden blevet suspenderet midlertidigt, indtil forvaltningen har undersøgt, hvor meget hun kendte til de ulovlige forhold på stedet. Socialforvaltningen har i går udpeget en konstitueret forstander, Flemming Nielsen, som skal søge at normalisere forholdene på Tokanten.

Udover den ulovlige brug af magt og manglende indberetning, kritiser forvaltningen desuden forhold omkring beboernes økonomi, på baggrund af stikprøver foretaget på Tokanten.

Tre beboere har selv betalt hjælpemidler, som ”måske burde være afholdt af botilbuddets budget.” Det drejer sig bl.a. om udgifter til sugelagner, sejl, bækken, tryghedsbælte og andre ting. Foreløbig drejer det sig om udgifter for 22.545 kr., som muligvis burde være betalt af botilbuddet og ikke beboerne.

Forvaltningen går nu i gang med en fuldstændig gennemgang af bilag for samtlige beboere i perioden 2001-2007 og lover, at betale tilbage, hvad beboerne måtte være snydt for.

Selvom embedslægen har kritiseret medicinhåndteringen på Tokanten, har forvaltningen ikke fundet tegn på et overforbrug af medicin, som tidligere medarbejdere ellers har berettet om.

Der er uenighed blandt de nuværende medarbejdere om, hvorvidt ekstra medicin bruges som erstatning for pædagogiske tiltag. Flertallet mener dog, at dette ikke har været tilfældet.

Det fortælles dog også generelt blandt medarbejderne, at ”forstanderen har meldt ud, at personalet skal passe på med at være for tilbageholdende med at anvende PN-medicin (ekstra medicin. red.)”

Det fremgår dog også af redegørelsen, at personalet har indberettet 25 magtanvendelser omhandlende brug af medicin.

»Det er ikke umiddelbart til at vurdere, om det er sket under brug af fysisk tvang, men det forhold, at de er registrerede på magtanvendelsesskemaer, taler for dette,« fremgår det af redegørelsen.

Den nye forstander på Tokanten skal i løbet af januar udarbejde en fremadrettet handlingsplan, der skal normalisere forholdene på afdelingen Persillevej 2A og sikre et passe.nde botilbud til de otte beboere på afdelingen, skriver forvaltningen som afslutning på redegørelsen.

Forvaltningen vil desuden interviewe tidligere medarbejder for at få kastet fuldstændigt lys over forholdene på Tokanten.