Forstander: »Jeg kan ikke finde en undskyldning for det«

Forstander Hanne Jensen kalder det »meget, meget beklageligt«, at hun gennem flere år ikke indberettede hundredvis af magtanvendelser.

Berlingske Tidende besøgte i denne uge »Tokanten« for at give forstander Hanne Jensen mulighed for at svare på Christina Petersens anklager om, at forstanderen ikke har indberettet flere hundrede magtanvendelser. Forstander Hanne Jensen mener, at hele sagen pludselig har vokset sig meget stor, efter at Christina Petersen har klaget over både kommunen og Hanne Jensen til Folketingets Ombudsmand.

»Sagen bliver større og større efterhånden. Jeg er meget overrasket over det her. Over de ting, der står skrevet sort på hvidt.«

Hvordan kan du være overrasket? Personalet har skrevet indberetninger til dig og lagt dem til dig, når de har foretaget konkrete magtanvendelser. At de har låst beboere inde på værelset eller ude i atriumgården. At de har slæbt dem hen ad gangen. At de har taget cigaretter fra beboere?

»Det er så dig, der siger, at det har der stået i de indberetninger.«

Har der ikke stået det i indberetningerne?

»Det erindrer jeg ikke.«

Okay. Denne brug af magt – at beboere med magt er ført til et andet rum, at de er slæbt hen ad gangen, at de er blevet straffet med at få frataget cigaretter – har du set den magt i indberetningerne?

»Det er noget af det, jeg har diskuteret med personalet. Hvad man skulle, og hvad man ikke skulle. Det har jeg gjort, ja.«

Så når folk har skrevet om disse konkrete magtanvendelser til dig, så har du haft lejlighed til at tage det op med personalet på et personalemøde?

»Ja.«

Er det rigtigt, at I har en hård tone og straffende pædagogik her på stedet?

»Det har vi talt meget om, at det skal vi ikke have. Det er jo ikke værdigt at tale hårdt til beboerne. Man skal forklare, hvordan tingene skal være i stedet – så det synes jeg så ikke, vi har. Men jeg er jo ikke til stede altid.«

Hvorfor har personalet taget cigaretter fra beboerne ved overtrædelse af husreglerne?

»At der er taget ting fra beboerne, det er jo ikke særligt rart at skulle høre på. Det har jeg ikke været bekendt med på den måde.«

Men det stod jo i en indberetning, som er blevet afleveret til dig?

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det kan jeg ikke sige noget til.«

Når I besluttede at anvende magt for at klippe hår eller negle eller børste tænder, hvorfor ansøgte I så ikke om det først, sådan som reglerne foreskriver? Hvorfor søgte I ikke tilladelsen, fik forhåndsgodkendelsen og fik supervision på, så magtanvendelsen blev kommunalbestyrelsens ansvar og ikke jeres?

»Det ville jeg ønske, jeg kunne svare dig på. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, så gjorde jeg det. Det er meget, meget beklageligt. Jeg kan ikke finde en undskyldning for det.«