Forstå hvorfor kvælstof antændte Christiansborg

Berlingske giver svar på centrale spørgsmål i kvælstofsagen, som har udløst dybe revner gennem det borgerlige Danmark. Nye læsere kan begynde her:

Der spredes gylle. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvad handler kvælstofsagen om?

Kvælstofsagen handler om, hvorvidt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har givet korrekte oplysninger til Folketinget og offentligheden om den nye landbrugspakke. Altså om lovgiverne i Folketinget fik retvisende oplysninger, inden de skulle tage stilling til markante omstillinger for landbruget og naturen.

Hvilke oplysninger er sagens omdrejningspunkt?

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har flere gange oplyst til Folketinget, både i såkaldte samråd i Folketinget og på skrift, at landbrugspakken kommer til at gavne miljøet. Hun har også lagt en oversigt frem for Folketinget, hvoraf det fremgår, at mængden af kvælstof til havmiljøet løbende vil blive reduceret hvert år frem mod år 2021.

En gennemgang foretaget af Berlingske har vist, at regeringen kun kan få regnestykket til at gå i et grønt plus allerede i 2016, fordi man har indregnet forhold, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre, og fordi man har indregnet effekter fra tidligere år. Især det sidste punkt er under hård kritik fra sagkundskaben. Denne regnemetode udløser et mere positivt billede af, hvad landbrugspakken kommer til at betyde for miljøet.

Hvad er landbrugspakken?

Hele sagen udspringer af den politiske aftale om en ny landbrugspakke, der blev vedtaget to dage før julen 2015. Pakken er vedtaget med stemmer fra regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative. Landbrugspakken er en håndsrækning til danske landmænd, som længe har været under pres. Pakken åbner for, at landmænd må gøde mere, og afskaffer flere andre forhindringer for landbruget. Pakken indeholder også flere miljøforbedrende tiltag.

Det mest skelsættende nye initiativ er den målrettede regulering, som betyder, at hver landmand bliver reguleret efter, hvor meget vedkommende forurener.

Hvad ved vi om landbrugspakkens påvirkning af miljøet?

Stort set alle forskere er enige om, at landbrugspakken de første år kommer til at skade havmiljøet. Det kan blive et problem for Danmark, fordi der ligger en EU-udtalelse, som siger, at man som udgangspunkt ikke bare midlertidigt må forringe et vandområde. Det er også blevet et problem for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, fordi hun har givet Folketinget indtryk af, at landbrugspakken i stedet vil gavne miljøet.

Flere forskere lægger samtidig vægt på, at især den målrettede, individuelle regulering af landmændene er en god langsigtet idé, også for miljøet. Udfordringen er, at der med al sandsynlighed vil gå nogle år, inden den nye regulering er på plads, mens den øgede kvælstofudledning allerede står til at træde i kraft dette forår. Nogle forskere har dog påpeget, at den øgede udledning kan blive så lille, at den nærmest ikke kan måles ude i havmiljøet.

Hvad præcis har miljø- og fødevareministeren fortalt Folketinget om, at landbrugspakken vil gavne miljøet?

Eva Kjer Hansen har på flere samråd udtalt, at landbrugspakken vil betyde et grønt plus for naturen. I flere udtalelser har det dog været uklart, om ministeren mente med eller uden de såkaldte baselineeffekter – altså udefrakommende effekter – og om det er på kort eller lang sigt.

I et skriftligt svar til Enhedslisten skrev Eva Kjer Hansen 12. januar 2016: »Med de nævnte forudsætninger forventes initiativerne samlet set at føre til en reduktion af den danske landbaserede tilførsel af kvælstof til kystvande.«

Og i et skriftligt svar til Socialdemokraterne fastholdt hun 25. januar 2016: »Beregningerne, der ligger til grund for pakken, viser, at den samlede kvælstoftilførsel til vandmiljøet vil falde som følge af de initiativer, der nu bliver igangsat.«

Det mest afgørende er dog, at hun har oversendt et skema til Folketinget på spørgsmålet om konsekvenserne af landbrugspakken. Skemaet viser, at mængden af kvælstof til havmiljøet reduceres alle år fra 2016 til 2021.

Hvad siger juraen om, hvorvidt en minister skal tale sandt?

En minister skal tale sandt. Dette fremgår af Lov om ministres ansvarlighed, hvor der står, at en minister kan straffes, hvis en minister giver Folketinget »urigtige eller vildledende oplysninger« eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, »der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.« Sandhedspligten er uddybet i Beretning om ministres ansvar for Folketinget.

Hvad betyder sagen på Christiansborg?

Sagen har splittet Folketinget i to lejre. På den ene side hele rød blok og de Konservative, som mener, at ministeren har vildledt Folketinget – og ikke vil erkende fejlen. På den anden side regeringen og Liberal Alliance, som siger, at alt er lagt åbent frem. Dansk Folkeparti har sagt, at ministeren har givet forkerte oplysninger, men at dette på ingen måde bør udløse en fyreseddel.

Et flertal har krævet Eva Kjer Hansens afgang, men statsminister Lars Løkke Rasmussen har indtil lørdag insisteret på at beholde hende i regeringen. Lørdag trak Eva Kjer Hansen sig fra sin post til statsministerens »meget store beklagelse.«

Hvad er Eva Kjer Hansens vigtigste argumenter for ikke at have vildledt Folketinget?

Ministerens grundlæggende argument er, at notater, tabeller med videre er udleveret til forhandlingsparter og Folketinget, så alle involverede har haft mulighed for at efterprøve regeringens regnestykker.

Især ét stykke papir er vigtigt: Ministeren udleverede 10. december 2015 en notits på én A4-side om »Fødevare- og Landbrugspakkens forhold til EU-retten«. Af notitsen fremgår de juridiske udfordringer, som landbrugspakken kan løbe ind i. Her nævnes sagens store stridspunkt – måden at lægge år sammen i baselinen 2016 – eksplicit:

»Opgørelsen af forringelsen i 2016-18, hvor det er antaget, at den strukturelle udvikling i de foregående år 2013-15 bidrager til at reducere effekten af de lempelser, der gennemføres i 2016.«

Ministeren kan således henvise til, at kritikerne bare kunne have nærlæst de udleverede notater. Ministeren har også argumenteret med, at hun kan tillade sig at regne den såkaldte baseline med, fordi den tidligere regering gjorde det. Eva Kjer Hansen har også henvist til, at de fremlagte tal skulle ses i relation til de såkaldte vandplaner om at opnå renere vand i Danmark og ikke kun i relation til den nye landbrugspakke.

Hvad er de Konservatives – og rød bloks – vigtigste argumenter for, at ministeren har vildledt Folketinget?

Folketinget har på spørgsmålet om, hvad landbrugspakken vil betyde for miljøet, fået udleveret en tabel, som viser, at kvælstofmængden reduceres de næste seks år. Faktisk samtlige forskere på området har tilbagevist tabellens bundlinje, som ifølge sagkundskaben giver for positivt et billede. Forskere har omtalt regnestykket som vildledende og misvisende.

Syv forskere indkaldt af både rød og blå blok udredte deres syn på sagen i Folketinget 23. februar. Ingen af de syv støttede regeringens måde at regne på. Folketinget har fået udleveret notatet fra 10. december 2015, men man skal kende substansen særdeles godt for at gennemskue regnemetoden. Og måske vigtigere: Hvordan skulle forhandlingspartnerne gennemskue, at metoden var problematisk og ifølge forskere vildledende. Folketingspolitikere må forvente at få korrekte svar frem for selv at skulle gennemskue, at tallene ville give et forkert billede, lyder argumentet fra kritikerne. Eller som Dansk Folkeparti har forsøgt at formulere det: Vi vidste godt, at årene var lagt sammen, men hvordan skulle vi vide, at regnemetoden var problematisk?

Hvad siger juraen om, hvorvidt vi må øge kvælstofudledningen?

Danmark har tiltrådt en række EU-direktiver om miljøhensyn. I denne sag er nitratdirektivet, vandrammedirektivet og habitatdirektivet de vigtigste. Flere forskere har påpeget, at Danmark med den nye landbrugspakke især kan komme i konflikt med habitatdirektivet, der beskytter udvalgte naturområder i EU, de såkaldte Natura 2000-områder. Eksperter har også henvist til, at en midlertidig øget kvælstofudledning kan komme i konflikt med vandrammedirektivet. Især én EU-udtalelse er relevant for vandrammedirektivet, nemlig Bremerhaven-afgørelsen om passage for større containerskibe i havnene Bremerhaven, Brake og Bremen i Nordtyskland.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har selv henvist til denne afgørelse som argument for, at Danmark kan overholde vandrammedirektivet. Ministeren fortolker udtalelsen således, at man godt kan forurene lidt mere uden at komme i konflikt med vandrammedirektivet, hvis blot man undgår at falde en såkaldt tilstandsklasse.

Det er dog værd at hæfte sig ved præmis 67 i Bremerhaven-udtalelsen, som siger, »at – selv midlertidige – forringelser i et vandområde kun er tilladte under ekstraordinære omstændigheder.« Det vil sige, at Danmark med den nye landbrugspakke kan komme i konflikt med vandrammedirektivet, også selv om pakken på sigt vil gavne naturen.

Hvilken lovgivning bliver påvirket af landbrugspakken?

Landbrugspakken påvirker tre lovpakker: L59 om randzoner, L68 om øgede gød­nings­normer og L82 om såkaldt § 3-beskyttede områder. L68 er den væsentligste for landbrugspakken, fordi den tillader landmænd at gøde mere. Det var den lov, der blev stemt igennem i Folketinget torsdag.

Hvad kommer der til at ske nu?

Efter Eva Kjer Hansen lørdag formiddag trak sig fra posten som miljø- og fødevareminister, meddelte statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han efter weekenden vil gå til dronningen for at få udpeget en ny minister.