Forslag om ny Storebæltsbro

Rådgivende ingeniører foreslår en ekstra broforbindelse fra Kalundborg over Samsø til Århus.

Det er ikke nok med den eksisterende Storebæltsbro, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Arkivfoto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere

Danmark er alt for sårbart, hvis den eksisterende forbindelse mellem Sjælland og Fyn lammes i en længere periode. Samtidig skal det eksisterende motorvejsnet udvides med parallelmotorveje til et dobbelt H.

I et infrastrukturoplæg foreslår Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, at det bør være et fremtidigt mål at sikre transportsikkerheden mellem de største byer i Danmark.

Det kræver alternative brugbare ruter, for det tilfælde at en transportstrækning sættes ud af kraft, lyder det fra foreningens analysechef Henrik Garver, der står bag oplægget:

- Regeringens infrastrukturkommission bør indtænke mulighederne for det dobbelte H, som eksempelvis sikrer, at infrastrukturen i Danmark ikke bryder sammen, hvis Storebæltsforbindelsen sættes ud af kraft i en uge. Derfor bør der skabes et to-strenget infrastruktur alle væsentlige steder. Det indebærer eksempelvis også en parallel Storebæltsforbindelse, der kan lægges fra Kalundborg over Samsø til Århus, siger Henrik Garver.

Han peger eksempelvis på, at en erhvervsudvikling gør parallelmotorveje nødvendige - ligesom det er sket med de tre ringveje omkring København. Noget tilsvarende kunne ske i dele af Østjylland, hvor en dobbeltinfrastruktur ville have et langt større erhvervspotentiale:

- Vi skal have et dobbelt H i hele landet, i stedet for alene at udvide det eksisterende net. En udvidelse skaber ikke samme mulighed for udvikling af Danmark som vidensamfund, siger Henrik Garver, der mener, at danske politikere tænker i for traditionelle baner, når det gælder udviklingen af infrastukturen:

- De tænker for meget på økonomien her og nu fremfor i langsigtede visioner. Det tager 10-15 år at gennemføre store anlægsprojekter, og det alene nødvendiggør at tage de langsigtede briller i brug, siger Henrik Garver.

Kilde: Erhvervsportalen Idag.dk