Forslag: Betal 25 kr. for at køre ind og ud af København

16 hovedstadskommuner fremlægger nu for første gang et konkret beslutningsforslag for et bompengesystem. Provenuet på op til to mia. kr. årligt skal gå til forbedringer af den kollektive trafik.

Bilister og motorcyklister risikerer at skulle til lommen og betale op til 25 kroner, hver gang de kører ind – og ud af København. Det fremgår af et konkret beslutningsforslag for et bompengesystem, som 16 hovedstadskommuner fremlægger på et borgmestermøde i dag.

Et nyt selskab, som de 16 kommuner vil stifte, skal efter planen stå for anlæg og drift af et kompleks trængselsafgiftssystem, hvor kameraer skal fotografere nummerpladerne på de biler, der krydser betalingsringen, mens ejerne efterfølgende får en opkrævning eller betaler automatisk ved hjælp en bizz, som kendes fra Storebælts- og Øresundsbroen.

Ifølge forslaget skal der betales bompenge på 10 eller 25 kroner i hovedparten af døgnets 24 timer, hver eneste gang motorkøretøjerne passerer betalingsringen. Og det gælder både pendlere fra andre kommuner og københavnerne selv.

»En bompengeordning skal selvfølgelig være solidarisk i regionen. Alt andet ville være forkert. I dag er ind- og udpendlingstrafikken også næsten identisk. Men der er selvfølgelig mange detaljer, der skal diskuteres, hvis der er en vilje til at realisere betalingsringen,« siger Klaus Bondam.

Indtægten på anslået to mia. kr. årligt skal efter planen indgå i en investeringspulje, der finansierer forbedringer af den kollektive trafik i hele regionen. Det drejer sig bl.a. om en letbane langs Ring 3 mellem Lyngby og Ishøj via Glostrup; overhalingsspor på S-banen, så der kan køre flere og hurtigere S-tog; hurtigbusser mellem sjællandske byer og København; ekstra afgange med de eksisterende busser samt intelligent trafikledelse med f.eks. elektroniske hastighedstavler og køvarsling.

Inden en betalingsring eventuelt bliver etableret, skal der også gennemføres en såkaldt »startpakke«, der indeholder projekter som flere pendlerparkeringspladser ved de større stationer, bedre forhold for cykeltrafikken og et effektivt informationssystem.

Ifølge beregninger, som rådgivningskonsulenter fra bl.a. Tetraplan, Cowi og Rambøll Nyvig har udarbejdet, vil trafikken inden for betalingsringen falde med 23 procent. Det vil opleves, som om der er sommerferiestemning med få biler i gaderne året rundt. Til gengæld vil trafikken stige på Motorring 3 og på nogle kommuneveje lige uden for betalingsringen.

Frederiksberg er imod
Det fremgår også, at bompengene vil resultere i mindre kødannelse på de store indfaldsveje, da opkrævning af bompenge vil få flere sjællandske pendlere til at taget toget til og fra hovedstaden. Dermed kommer trafikken ifølge forslaget til at glide bedre end i dag.

Frederiksberg ligger inden for betalingsgrænsen, selvom kommunen slet ikke er med i samarbejdet om bompenge. Men ifølge Frederiksbergs borgmester, Mads Lebech (K), kan de 16 kommuner godt glemme alt om at lukke den anden hovedstadskommune inde.

»Jeg betragter det som et politisk stunt, og der er ingen grund til at indgå i debatten, så længe der ikke lovgrundlag for bompenge. Vi er imod skat på arbejdskraft, og det er ikke kun de mest velhavende, der bliver straffet. Det rammer også børnefamilier, der skal have en travl hverdag til at hænge sammen,« siger Mads Lebech.

Ifølge Klaus Bondam er det utopisk at forestille sig et bompengesystem, der ikke inkluderer Frederiksberg, da ordningen skal løse et stort trængselsproblem i hele hovedstaden.