Forskning giver nyt håb i kampen mod frygtet sygdom: Drop rygning og undgå demens

Risikoen for at udvikle demens falder, og det kan skyldes, at færre ryger, viser ny undersøgelse.

Stadig flere skodder smøgen, og det kan være en forklaring på, at andelen af borgere med demens også falder, fremgår det af ny forskning.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Stop med smøgerne og undgå at blive dement.

Dét budskab kommer nu med større og større styrke fra forskere og eksperter, som kæder den faldende andel af demens-tilfælde i Danmark og store dele af verden sammen med det fald i andelen af rygere, som også er konstateret over en årrække.

Forskere fra Harvard School of Public Health har netop fremlagt tal fra et studie med 60.000 deltagere, som siger, at risikoen for at udvikle demens er faldet med 15 pct. hvert årti de seneste 30 år, hvilket også falder sammen med, at andelen af rygere i samme periode også er dalet, fremgår det af det britiske nyhedsmedie Independent.

Ifølge forskerne kan udviklingen, der er særligt udtalt blandt mænd, være drevet af forandringer i risikofaktorer, når det gælder hjertekar-området og folks livsstil.

»Hér ved vi, at vi i de seneste årtier har set et markant fald i andelen af rygere blandt mænd. Og mens mange mennesker hidtil er blevet overtalt til at stoppe med at ryge på grund af risikoen for kræft og hjertesygdomme, er rygning også en nøgle-risikofaktor i forhold til demens,« siger chefen for epidemiologi-afdelingen på Harvard School of Public Health, Albert Hofman, ifølge Independent.

Herhjemme har forskere og eksperter også blik på sammenhængen mellem demens og faktorer som livsstil og rygning.

»Det er veldokumenteret fra mange befolkningsundersøgelser, at sammenhængen mellem rygning og risiko for demens er stærk, og at mangeårig rygning øger demensrisikoen med 30-40 procent, hvilket også er værd at have med i overvejelserne, når politikerne diskuterer tobakspriser,« fremhæver neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Han vurderer dog også, at det faldende antal rygere næppe er den eneste forklaring, da der i samme periode er sket flere forbedringer i midaldrendes og ældres helbred og livsstil.

Det gælder især vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdomme, hvilket overlapper stærkt med risikofaktorer for demens.

Rygning er således kun én blandt flere sådanne risikofaktorer, som også indbefatter for højt blodtryk, type 2 diabetes, overvægt og for højt kolesterol i blodet, som også øger risikoen for demens.

Forskerne fra Harvard har foretaget en såkaldt metaanalyse, hvor de har sammenfattet resultater på tværs af syv befolkningsundersøgelser fra USA og Europa om forekomsten af nye demenstilfælde.

Studierne, der dækker en periode på knap tre årtier (1988-2015), tyder på, at andelen af ny demenstilfælde i ældrebefolkningen falder med ca. 15 procent pr. årti.

Der er også begyndt at komme danske data, der viser en lignende tendens. Ifølge Kasper Jørgensen præsenterede Nationalt Videnscenter for Demens sidste år danske registerdata, der viste, at andelen af demenstilfælde blandt ældre danskere faldt ca. to procent årligt i perioden 2003-2015, hvilket svarer nogenlunde til den ny metaanalyse.

En rapport fra Region Hovedstaden viste desuden sidste år, at forekomsten af demens blandt borgere på 65 år og derover i hovedstadsområdet var faldet fra 4,1 pct. i 2007 til 3,6 pct. i 2016.

Samtidig faldt også andelen af nye tilfælde. Hvor det i 2013 var 1,2 pct. af de ældre borgere, der fik stillet en demensdiagnose, var det i 2015 én pct. – 2.700 mennesker – der fik konstateret forskellige demenssygdomme som bl.a. Alzheimers.

Ekstra indsats mod rygning

Det er dog også vigtigt at understrege, at det er andelen og ikke antallet af mennesker med demens, der falder. Trods den faldende andel kan man således godt forvente, at antallet af danskere med demens vil vokse i de kommende år, fordi antallet af ældre stiger markant.

I Alzheimerforeningen glæder man sig under alle omstændigheder over det nye forskningsresultat.

»Det er en god nyhed, og det positive er, at selv om der ikke findes nogen kur mod demens, så kan man gøre noget og forebygge sygdommen. Men det er også et argument for, at der virkelig skal gøres en indsats for at få nogle røgfrie generationer. Hvis vi ikke får gjort noget ved den stigende andel af rygere herhjemme, kan man risikere, at den positive effekt forsvinder igen,« siger direktør Nis Peter Nissen.

Han henviser til, at andelen af rygere i Danmark – efter at have vist en faldende tendens gennem en længere årrække – nu på ny begynder at stige, især blandt unge.