Forskere uden faglighed bliver brugt som eksperter

Mere end tre ud af fire samfundsvidenskabelige forsker svarer i en undersøgelse, at en af deres kolleger har udtalt sig i pressen, uden vedkommende havde ekspertise inden for området.

Læs mere
Fold sammen

Mange forskere udtaler sig i medierne om emner, de ikke er eksperter i.

Det siger langt over halvdelen af de 352 samfundsvidenskabelige forskere, der har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som Politiken Research har foretaget, skriver Politiken.

Mere end tre ud af fire har inden for det seneste år oplevet, at en kollega er citeret i pressen, uden at vedkommende har haft ekspertise inden for det område, de har udtalt sig om.

Professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Erik Albæk har forsket i mediernes brug af eksperter, og ifølge ham er det universiteterne, der har en stor del af ansvaret, når forskere udtaler sig om emner, de ikke er eksperter i.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Troels Østergaard Sørensen afviser kritikken.

»Vi ønsker ikke at være et forbudspoliti, der skal bestemme, hvad forskerne må udtale sig om. Vi tager fat på problemstillingen ad en lidt anden vej. I stedet for at det altid er journalisterne, der kommer til os, så prøver vi at være bedre til at formidle den forskning, vi rent faktisk laver,« siger Troels Østergaard Sørensen til avisen.

88,2 procent af de adspurgte eksperter svarer i øvrigt, at de ikke selv har udtalt sig uden den nødvendige forskningsmæssige ballast det seneste år.