Forskere: Danskere er uvidende

Danskerne ved så lidt om naturvidenskab, at det giver alt for let spil for udokumenterede religiøse teorier om verdens skabelse og arternes oprindelse.

Danskerne ved så lidt om naturvidenskab, at det giver alt for let spil for udokumenterede religiøse teorier om verdens skabelse og arternes oprindelse.

Det er meldingen fra to naturvidenskabelige forskere, der begge beklager, hvordan især den såkaldte intelligent design-teori har formået at præge debatten om, hvor vi kommer fra. Det skriver Kristeligt Dagblad.

En af dem er Jan Gruwien Larsen, museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Århus, som netop nu er aktuel med en udstilling om evolutionen. Han ser selv udstillingen som et indspark i en debat, hvor der sættes spørgsmålstegn ved Darwins snart 150-årige evolutionsteori.

- Vi ser, at religiøse argumenter i stigende grad gøres gældende i det offentlige rum. Men når man på den måde kan udfordre ikke bare en teori, men den eneste, videnskabeligt underbyggede teori om dyrenes udvikling, skyldes det måske, at man har forsømt at formidle det helt grundlæggende, siger Jan Gruwien Larsen, der håber, at udstillingen vil klæde folk bedre på til at forstå evolutionsteorien.

Endnu skarpere er udmeldingen fra geolog Jens Morten Hansen, der er tilknyttet professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved Københavns Universitet.

- Når folk i dag tror på alt muligt mystisk, skyldes det i høj, at de mangler den baggrundsviden, som var klassisk dannelse for 20-30 år siden. I dag kan man groft sagt forlade skolesystemet uden nogen naturvidenskabelig dannelse, siger Jens Morten Hansen, der samtidig mener, at tidsånden har det svært med faktuelle sandheder.

- I forhold til andre videnskaber hævder naturvidenskaben jo, at der findes en enkelt sandhed, der kan bevises. Men når de fleste i dag forlader gymnasiet, er de skolet med, at der kan være flere sandheder om samme ting. Har man den holdning, er man jo eksponeret for hvad som helst. Ikke mindst, hvis man i forvejen mangler en grundlæggende viden, siger Jens Morten Hansen.

Kampen mod Darwin føres ikke kun af kristne grupper. Herhjemme er det eksempelvis Hare Krishna-bevægelsen, der står bag hjemmesiden intelligentdesign.dk, mens et muslimsk forlag, placeret i Tyrkiet, for få måneder siden udsendte det 500 sider store tobinds-værk Atlas of Creation til en lang række danske skoler samt til forskere, der har kritiseret de religiøse forsøg på at ligestille religiøse forklaringer med Darwins teori.

Også politisk er spørgsmålet aktuelt. For kun 14 dage siden fik kristne lobbyister en mindre sejr, da Europarådet afviste en resolution, som udtalte kritik af forsøget på at få intelligent design-teorien ind i klasselokalerne.

Herhjemme arbejder blandt andet det kristne tidsskrift Origo for at udbrede kendskabet til intelligent design. Og tidsskiftets talsmand, biolog og gymnasielærer Kristian Bánkuti Østergaard, ser naturvidenskabens kritik som udtryk for en forudindtaget holdning til spørgsmålet om menneskets oprindelse.

- Ateisten bringer sit verdensbillede ind i sin tænkning, ligesom jeg bringer mit kristne verdensbillede ind i min tænkning. Man er ikke neutral som ateist, og man er ikke neutral som kristen. Derfor er det et godt udgangspunkt at erkende, at man ikke er neutral. Men problemet er, at jeg får at vide, at jeg er en dogmatisk, religiøs fanatiker, mens de andre er videnskabeligt objektive, siger Kristian Bánkuti Østergaard.Kilde: Kristeligt Dagblad