Forskere afkoder tanker

Europæiske forskere har med hjerneskanning helt sensationelt vist, at en erklæret »grøntsag« - en patient i dyb koma - sandsynligvis har et rigt følelsesliv.

Foto: Bjarke Ørsted

Forestil dig, at du ligger i respirator efter en meget alvorlig trafikulykke.

Du kan ikke bevæge så meget som en lillefinger, ikke engang åbne et øjenlåg. Du får næring gennem drop. Der kommer ikke en lyd over dine læber. Når lægen stikker en nål i armen på dig, er du fuldstændig passiv.

For omverdenen er du en ren grøntsag - en såkaldt vegetativ patient helt uden bevidsthed. Men midt i din dybe passivitet har du drømme og mareridt, du mærker sorgen over dine tab, og du fornemmer lægerne drøfte med dine pårørende, om man ikke snart burde slukke for respiratoren og lade dig få fred...

Nu er videnskaben begyndt at kunne afgøre, om den slags patienter dybt inde i sig selv udstøder desperate råb om hjælp og faktisk har et indre følelsesliv.

Det har et britisk-belgisk forskerteam formentlig dokumenteret med et stærkt opsigtsvækkende forskningsresultat.

Deres patient var en 29-årig mand, som syv år forinden var blevet alvorligt hjerneskadet i en trafikulykke. I samtlige år havde han ligget fuldstændig passiv hen i en hospitalsseng, helt uden tegn på et bevidsthedsliv.

Med såkaldt fMRI-hjerneskanning kunne forskerne imidlertid afgøre, at patienten rent faktisk har et indre liv. De forklarede manden, at han skulle tænke på, at han spillede tennis, når han skulle svare »ja« til et konkret spørgsmål. Og omvendt tænke på, at han gik fra rum til rum i sin gamle bolig, når svaret var »nej«.

Forskerne stillede derefter patienten en række spørgsmål om hans egen familie, og da skanningen var slut, kunne de stærkt forbløffet konstatere, at han havde svaret korrekt på samtlige spørgsmål. Når svaret var ja, lyste en række af hans motoriske hjerneområder op. Når det var nej, lyste områder for rumopfattelse op.

»Skanningerne fortalte os ikke bare, at patienten ikke befandt sig i en vegetativ tilstand. Endnu mere vigtigt var det, at for første gang blev patienten forsynet med en måde at kommunikere sine tanker ud til omverdenen på,« siger en af forskerne, dr. Adrian Owen, til den britiske avis The Guardian.

Herhjemme sidder der en ekspert, som er med helt fremme i den europæiske frontlinje for forskning i hjerne og bevidsthed. Det er seniorforsker og cand.psych Morten Overgaard, som frem til 1. januar i år stod i spidsen for et stort EU-forskningsprojekt ved navn MindBridge, som også de britisk-belgiske forskere tog del i.

»Selv om der ikke er klokkeklar evidens for, at den nævnte patient rent faktisk er ved bevidsthed, så er der med forskningsresultatet meget god grund til at tro, at det forholder sig sådan,« siger Morten Overgaard, der nu leder et nyt rent dansk EU-finansieret projekt ved navn MindRehab.

Ifølge forskeren har man på neurologiske afdelinger traditionelt haft den opfattelse, at patienter, der ligger i koma eller er vegetative, er fuldstændig bevidstløse - grøntsager simpelthen.

»Håbet er, at man nu kan opgive en del af denne tankegang og med de nye metoder i langt højere grad udpege de patienter, der er ved bevidsthed, og som altså kan tænke og føle glæde, sorg og smerte. Det giver mulighed for at målrette en trænings- og rehabiliteringsindsats, ligesom det bringer en række etiske perspektiver ind over. Hvis man er et levende menneske, som kan føle og opleve noget, så mener vi jo også, at man bør have en moral over for det. Med hjerneskanningen kan vi gøre disse patienter til medmennesker i stedet for til grøntsager,« understreger han.

Er der tale om en form for tankelæsning?

»Nej, for vi er ikke i stand til at læse tanker. Men vi kan se, hvad der sker i hjernen, når vi beder folk om noget. Vi er imidlertid engageret i et nyt forskningsprojekt, hvor et computerprogram så at sige bliver trænet op til at genkende bestemte aktiveringsmønstre i menneskers hjerne. På den baggrund vil man måske en dag blive i stand til at forudsige, hvad for et oplevelsesindhold eller hvilke visuelle oplevelser, du har lige nu i hjernen.«