Forskere afblæser autisme-alarm

Brug af lykkepiller under graviditeten øger ikke riskoen for, at barnet udvikler autisme, viser stor dansk undersøgelse

Foto: Maria Hedegaard

Gravide, der lider af angst eller depression, kan roligt tage lykkepiller, uden at de behøver at være bange for, at deres barn udvikler autisme.

Det er budskabet i et stort dansk studie af mere end 600.000 gravide, som en forskergruppe fra Statens Serum Institut står bag.

Et amerikansk studie fra 2011 gav ellers anledning til bekymring, da det tydede på, at kvinder, der havde brugt antidepressiv medicin under graviditeten, havde dobbelt så stor risiko for at få et barn, der senere udviklede autisme - sammenlignet med kvinder, der ikke havde anvendt denne stadigt mere udbredte medicin.

Det skønnes således, at i hvert fald én ud af 100 gravide kvinder bruger såkaldte selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRIere), men med det danske studie, som netop er publiceret i det anerkendte amerikanske lægetidsskrift The New England Journal of Medicine, kan de mørke skyer nu blæse væk.

"Som det ser ud nu, bør en eventuel bekymring om udvikling af autisme, ikke indgå når læger vurderer fordele og ulemper ved behandling med SSRIere i graviditeten," siger seniorforsker Anders Hviid, der har ledet studiet, til seruminstituttes hjemmeside.

Den danske forskergruppe identificerede alle gravide kvinder i Danmark i perioden 1996-2005 ved hjælp af de nationale sundhedsregistre. I alt handlede det om mere end 600.000 gravide, hvoraf 3,892 fødte et barn, der senere udviklede autisme.

Forskerne kunne så sammenligne disse kvinder og deres børn, alt efter om og hvornår de havde anvendt SSRIere. I sammenligningen blev der taget hensyn til andre faktorer, som kan have betydningen for børnenes risiko for autisme. Det gælder blandt andet sociale faktorer, psykiatriske diagnoser og anden medicinbrug.

Resultatet var, at der ingen væsentlig forskel var på de kvinder, der havde anvendt lykkepiller under graviditeten og kvinder, der ikke havde - i forhold til autisme hos deres børn.