Forsinkede DSB-pendlere skal lide mere for at få erstatning

Mange af DSBs trofaste pendlere på Sjælland får fra næste år sværere ved at opnå erstatning for forsinkede tog. Forbrugerrådet kritiserer skarpt, at DSB svækker garantiordning.

Foto: Scanpix

DSB slækker næste år på løfterne om tog til tiden på flere sjællandske strækninger, og det betyder, at de trofaste pendlere kommer til at finde sig i et endnu større antal forsinkelser og aflysninger end i dag, før de kan opnå en lille økonomisk kompensation via rejsetidsgarantien.

I år må DSB betale ti millioner kroner i erstatning til pendlere, der har spildt tiden i forsinkede tog eller har stået og trippet utålmodigt på en perron. Men næste år må passagerer med periodekort lide noget mere, før de får en lille erkendtlighed som plaster på såret, hvis togene er lige så forsinkede som i år.

Det er hovedsagelig pendlere, der kører mellem København og Helsingør, Kastrup, Kalundborg eller Nykøbing Falster, som rammes af de nye regler i garantiordningen og derfor får sværere ved at opnå erstatning, når togene er stærkt forsinkede eller slet ikke kører.

Yderkanter rammes
For eksempel nedjusterer DSB forventningerne til antallet af rettidige tog fra 92 pct. til 89 pct. på strækningen København – Kalundborg og fra 89 pct. til 87 pct. på strækningen København – Nykøbing Falster. Og på Kystbanen, som endda lige er blevet renoveret, sættes målene ned fra 92 pct. til 91 pct. rettidige tog.

Ifølge DSBs salgsdirektør, Bjørn Wahlsten, er de nye mål udtryk for en mere ærlig varedeklaration. F.eks. forventer han, at 91 pct. af togene på Kystbanen rent faktisk vil køre til tiden næste år.

»Vi må konstatere, at vi i år har været for optimistiske med rettidighedsmålene for det meste af Sjælland i forhold til, hvad vi er i stand til at levere. Vi er jo udsat for kapacitetsproblemer og hastighedsnedsættelser. Det betyder dog ikke, at vi lover at køre dårligere næste år. Tværtimod lover vi at køre bedre. Men rettidighedsmålene skal være troværdige, så kunderne ved, hvad de køber,« siger Bjørn Wahlsten.

Men skyldes det ikke, at I synes ordningen er for dyr på grund af de mange forsinkelser?

»Nej, nej, nej. Det har vi helt ærligt ikke kigget på. Det handler om at være så ærlige som muligt over for kunderne, når vi oplyser, hvilken vare de kan forvente,« siger Bjørn Wahlsten.

Når man kigger på det med kritiske forbrugerøjne, ser det ud til, at I løber fra at give folk en ordentlig kompensation!

»Nej! De penge, vi udbetaler, betaler vi med glæde. Men hvis vi meldte høje måltal ud, som vi godt ved ikke holder, så er det ikke en ærlig varedeklaration men et drømmebillede,« siger Bjørn Wahlsten.

Men sådan ser miljø- og trafikmedarbejder i Forbrugerrådet Claus Jørgensen, bestemt ikke på det.

»Det er beklageligt, at DSB forringer garantiordningen, fordi de ikke er i stand til at køre til tiden. Da køreplanen blev lavet sidste år, blev den tilpasset de forsinkelser, man forventede ville komme. Derfor burde man som passager regne med, at 100 pct. af togene kører til tiden,« siger Claus Jørgensen.

»Det er lidt mærkeligt, at man her skal acceptere, at en vare er gået i stykker, inden man køber den. Det svarer til, at man køber en stol med 100 ben og skal acceptere, at man først får erstatning, hvis den f.eks. har 91 ben,« siger Claus Jørgensen, der vil tage sagen op med transportminister Carina Christensen (K).

Det hører dog med, at DSB har opjusteret forventningerne til rettidige tog på andre strækninger, hovedsagelig på Fyn og i Jylland.