Forlig rammer 5.000 københavnske børn

I går varslede politikerne på Københavns Rådhus sammenlægninger og lukninger af københavnske skoler og daginstitutioner. Fagfolk kalder de politiske forhandlinger for lukkede og frygter, at forvaltningen ikke er gearet til forandringerne.

Når klokken ringer til time på de københavnske skoler i august næste år, vil antallet af folkeskoler og daginstitutioner være skrumpet ind. Det kunne Socialdemokraterne, de Radikale og SF meddele i går, da de fremlagde deres visioner for de københavnske skoler.

Resultatet af forhandlingerne betyder, at 12 skoler lægges sammen til seks, samt lukning af to mindre skoler.

De københavnske daginstitioner bliver ligeledes ramt af sammenlægninger og lukninger, idet tre ud af 97 børnehaver og vuggestuer må dreje nøglen om, mens resten sammensmeltes til 42 nye institutioner. Den nye struktur, kommer til at ramme mellem 4.000 og 5.000 københavnske børn fra næste skoleår.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), erklærede, at man med den nye øvelse vil højne kvaliteten af skoler og daginstitutioner samtidig med, at man vil dæmme op for det 280 mio. store underskud, som Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning kæmper med.

Ved at nedlægge og samordne skole- og fritidstilbud forventer man en besparelse på 120 mio. kr., og ved budgetforliget til oktober skal de resterende 160 mio. kr., som skal sætte et endegyldigt punktum for pengenøden i forvaltningen, findes. Derudover poster forligspatierne i hovedstaden op mod en mia. kr. i kassen til nybyggeri og ombygninger af skoler og institutioner.

»Forliget er godt, fordi det er langsigtet. Det ville være en ulidelig øvelse, at finde 278 mio. kroner. Nu skal vi kun finde 120 mio. kroner,« lød det fra børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, der ønsker at sende det nye udspil til høring blandt de involverede parter.

Kassetænkning
Småt er ikke nødvendigvis godt. Den erkendelse er mange fagfolk i skolemiljøerne enige i, men den nye plan mødes alligevel ikke med udelt begejstring. Formand for forældreorganisationen Skole og Samfund i Hovedstaden, Kim Laursen, mener, at nogle sammenlægninger er ren kassetænkning fra politikernes side.

De nuværende lokaliteter kan ikke i alle tilfælde rumme en større børneflok, og han tror ikke, at politikerne nødvendigvis vil lytte til den problemstilling i høringsrunden. »Noget ligner unægtelig kassetænkning, så derfor har jeg ikke de store forhåbninger til, at det ikke bliver, som de har besluttet,« siger Kim Laursen.

Lærerformand roser
Formand i Københavns lærerforening, Jan Trojaborg roser politikerne for, at investere penge på området, og mener det er fornuftigt og positivt, at forliget retter sig både mod fremtiden og mod at nedbringe underskuddet. Dog er der nogle skønhedspletter:

»At lukke to skoler er en alvorlig sag, og det bliver et slag for lokalområderne, så det er to steder, hvor folk ikke vil blive begejstrede. Jeg tror, der vil blive fældet en del tårer. Skoleområdet har også været igennem mange forandringer, så dette her er noget, der kommer oven i alt det andet for forældre og ansatte.«

Skindemokrati
Hos Daginstitutionernes Landsorganisation får det nye forlig heller ikke kun rosende ord med på vejen. Sekretariatschef Morten Kyst mener, at processen har været ekstremt lukket, og at man fra politisk side har kørt stringent efter en »masterplan« henover sommeren.

»Med så store omvæltninger er der risiko for at både forældre og børn taber den nærhed og tryghed, som man opbygger til pædogoger og institutionerne. En fjernere ledelse, som der bliver lagt op til, er nødvendigvis ikke godt. Vi havde indtrykket af, at man ville inddrage os, da vi blev kaldt til høring før sommeren. Lige nu er min umiddelbare vurdering, at det var skindemokrati,« siger Morten Kyst.

Hos BUPL i Hovedstaden stiller man sig også tvivlende over for om politikerne vil være så lydhøre i en høringsperiode, som de bebudede ved gårsdagens pressemøde på rådhuset. Den største bekymring er dog, om den trængte Børne- og Ungeforvaltningen overhovedet er gearet til at støtte institutionerne i den store omlægningsproces.

»Med så store forandringer kan der nemt gå noget galt, og vi kan ikke aflæse, at der er sat ekstra ressourcer af til det omfattende arbejde,« lyder det fra BUPLs formand i Hovedstaden, Henriette Brockdorff.

Læs mere om »Fremtidens institutioner og skoler i København« på www.kk.dk/born2007 .