Forkert at dømme syg mand

Landsretten havde for travlt, da den dømte brøndejer fra Møn i miljøsag. Højesteret har bestemt, at sagen skal gå om i landsretten.

Det var en fejl, da Østre Landsret sidste år straffede en mand, der var for syg til at møde op i retten. Højesteret besluttede mandag at sende sagen tilbage i retssystemet.

Sagen drejer sig om en mønbo, der blev idømt tvangsbøder, fordi han ikke havde rettet sig efter kommunens påbud om at forbedre vandkvaliteten i sin private brønd.

Den 60-årige var syg og havde lovligt forfald, da landsretten skulle tage stilling til sagen. Trods forsvarerens protester gik dommerne videre, fandt ham skyldig og idømte ham månedlige tvangsbøder á 1000 kroner.

Men Højesteret fastslog mandag, at landsretten begik en fejl. Retsplejeloven siger, at retten kun under ganske særlige omstændigheder kan køre sagen til ende, når den tiltalte ikke er i stand til at deltage. På grund af fejlen hjemvises sagen til landsretten, som skal gennemføre domsforhandlingen på ny.

/ritzau/