Forening undrer sig over manglende støtte til rygpatienter

Gigtforeningen undrer sig over, at der ikke var hjælp til de mange danske rygpatienter i Kronikerpuljen.

Landets mange rygpatienter blev stort set forbigået i regionernes og kommunernes fælles indsats mod kroniske sygdomme.

Sådan lyder det fra Gigtforeningen, som undrer sig over, at der ikke har været større fokus på den store folkesygdom i Kronikerpuljen.

»Sygdomme i lænd og ryg fylder meget i danskernes hverdag og koster samfundet milliarder hvert år. Alligevel bliver området nedprioriteret i både kommuner og regioner. Det står nu lysende klart. Kommuner og regioner havde mulighed for at søge penge til at rette op på hele rygområdet, men alt for få har taget ansvaret på sig. Det er skandaløst ringe,« siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte.

Der var afsat 590 millioner kroner i Kronikerpuljen, og heraf er størstedelen af pengene gået til en indsats mod diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdommen KOL, viser en evaluering fra Sundhedsstyrelsen. Det overordnede mål med puljen var at opstille forløbsprogrammer for de store kroniske sygdomsområder.

Ifølge Gigtforeningen er landets ryg- og lændepatienter blevet forbigået, fordi der var for kort frist for kommuner og regioner til at byde ind med bud på programmer, som kunne hjælpe denne gruppe. Selv om der efterfølgende er blevet udviklet forløbsprogrammer til denne patientgruppe, så bliver de stort set ikke ført ud i livet, fordi der mangler penge til det.

»Der var så korte frister for kommuner og regioner til at byde ind på Kronikerpuljen, så der næsten ikke var nogen projekter inden for rygområdet, der kunne nå at komme med. Det er faktisk forfærdeligt, det var den chance, der var, for at man kunne få penge til at udføre forløbsprogrammer på de forskellige kroniske områder.«

»De andre kroniske områder havde i forvejen ting, de kunne sende ind,« forklarer Lene Witte.

Ryg- og lændesmerter udgør i dag en af de største sygdomme i Danmark. Ifølge Gigtforeningen har 13 procent af alle langtidssygemeldte en ryglidelse, hvilket årligt koster samfundet 2,3 milliarder kroner. Samtidig koster førtidspensionering af personer med ryglidelser 8,9 milliarder kroner om året.

Kronikerpuljen har betydet, at der blev gennemført 11 projekter rettet mod muskel- og skeletsygdomme i regionerne og seks i kommunerne.