Foreløbige undersøgelser viser ikke tegn på svinepest

De foreløbige undersøgelser af en svinebesætning tyder ikke på udbrud af svinepest. Alligevel opretholdes mistanken.