Forbruger-ombudsmanden: »Gratis« skal være gratis

Nye retningslinjer bestemmer, hvordan erhvervsdrivende må bruge betegnelser som »prisgaranti« og »gratis«.

Foto: Kim Haugaard

Virksomheder og butikker finder hele tiden nye og smartere måder at markedsføre deres produkter og varer på, men nogle gange går de over stregen. Derfor fastsætter Forbrugerombudsmanden klare retningslinjer for, hvad man kan tillade sig, og nu er seneste opdatering kommet.

Især ordvalget i markedsføringen har været under luppen, hvor ord som »gratis« og »prisgaranti« nu bliver skarpt defineret.

I de nye retningslinjer slår Forbrugerombudsmanden fast, at hvis en virksomhed eller butik bruger ordet »gratis« som en del af deres markedsføring, så skal varen også være gratis. Der må ikke opstå tvivl om, om forbrugeren skal have pungen op ad lommen. Derfor skal virksomheder tydeligt gøre opmærksom på, at kunderne for eksempel selv skal betale forsendelsen af en gratis vare, hvis det er tilfældet. Hvis det ikke fremgår, vil markedsføringen blive stemplet som »vildledende«.

De nye retningslinjer siger om brugen af ordet »prisgaranti«, at det også skal gælde efter, at en kunde har købt en vare. Ellers er det ikke en prisgaranti.

- Vi har haft et par konkrete sager, hvor man har kaldt noget en prisgaranti, men hvor garantien kun kunne bruges inden, at kunden købte varen. Man har altså ikke haft mulighed for at komme efterfølgende og få differencen udbetalt, hvis man har fundet varen billigere et andet sted. Men så mener vi ikke, at det er en prisgaranti, siger Eva Sjøgren, jurist hos Forbrugerombudsmanden.

En markedsføringsform, som Forbrugerombudsmanden også har fundet nødvendig at lave retningslinjer for, er brug af fremtidige priser på en given vare. Hvis en virksomhed eller butik skriver, at man skal skynde sig at købe, da prisen på varen stiger senere, så skal prisen også stige som lovet.

Kun i tilfælde af at udefrakommende faktorer påvirker prissætningen, vil brud på retningslinjen ikke blive betragtet som vildledende. Det skal vel at mærke være »udefrakommende omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forudse,« skriver Forbrugerombudsmanden.

Brugen af rabatkuponer bliver også præciseret i de nye retningslinjer. Groft sagt kan man sige, at omfanget af markedsføringen med rabatkuponer og antallet af dem, får betydning for hvordan reglerne skal fortolkes. Hvis rabatkuponer er af en hvis eksklusivitet, sker der ingen ændringer, men hvis en butikskæde sender rabatkuponer ud med eksempelvis en tilbudsavis, vil kuponerne blive sidestillet med en tilbudspris, og vil derfor falde ind under de gældende regler for tilbudspriser.