Forældre tilfredse med børnenes skole

Hvis far og mor er tilfredse med skolen, er der større sandsynlighed for, at børnene klarer sig godt, viser den nye PISA-undersøgelse. Generel tilfredshed med skolen blandt forældrene.

Danske forældre er gennemgående tilfredse med deres barns skole. Næsten ni ud af ti mener, at de fleste lærere på skolen virker kompetente og engagerede. Det viser OECDs PISA-undersøgelse for 2006, der er den første PISA-undersøgelse, der også indeholder et spørgeskema til forældrene.

Formanden for forældreorganisationen Skole og Samfund, Thomas Damkjær Petersen, er dog ikke imponeret over resultatet.

»Det er ikke godt nok. Når vi taler om forældrenes egne børns skole, burde vi score bedre. Vi skal op på over 90 procent tilfredse forældre, før det er tilfredsstillende,« siger han.

Forældrene er mest utilfredse med informationerne fra skolen om barnets fremgang i skolen. Her er tilfredshedsprocenten nede på 64.

Der er i Danmark en klar sammenhæng mellem forældrenes holdning til skolen og elevernes præstationer i naturfag.

Hvis far og mor er tilfredse med skolen, er der større sandsynlighed for, at børnene klarer sig godt. Men spørgsmålet er, hvad man kan udlede af det, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra Anvendt Kommunalforskning, AKF.

»De forældre, hvis børn klarer sig godt, er måske gennemgående mere tilfredse med skolen, end de forældre, hvor børnene klarer sig dårligt. Det kan være, at man simpelthen bliver mere positiv, hvis det går godt, end hvis det går dårligt,« siger han.