Forældre til autister lider af stress og depression

Langt størstedelen af forældre, der har børn med autisme, døjer med stress, angst eller depression. Ofte fordi de mangler den nødvendige hjælp fra kommunen, mener deres forening.

Stress og depression er sygdomme, som mange forældre til børn med autisme kæmper med hver dag.

I en ny undersøgelse fra Landsforeningen Autisme siger 70 procent af forældrene, at de lider af stress, mens næsten 30 procent har angst eller depression.

Tre fjerdedele af forældrene med psykiske lidelser siger, at det skyldes den dårlige behandling, de møder i det offentlige, når de søger hjælp og støtte til deres børn. Det vækker vrede i landsforeningen.

»Jeg synes, at det er forfærdeligt, at vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi ikke er i stand til at hjælpe. Forældre skal bruge deres tid og kræfter på at være forældre og tage sig af deres børn, ikke på at slås med systemet,« siger landsformand Heidi Thamestrup.

Hun mener, at en væsentlig årsag til dårligdommene er besparelser og prioriteringer i kommunerne.

»Spareiveren er gået for vidt. Der er nogle handicap, hvor det er oplagt, at der skal hjælpemidler til. Men handicap som autisme kan være nemt at spare på, fordi problemet er usynligt, hvis man ikke har været sammen med barnet i flere timer. Vores undersøgelse må fortælle kommunerne, at de må lægge en ny strategi,« siger hun.

Forældrene siger i undersøgelsen, at de blandt andet bliver mødt med mistro til, om barnets diagnose er rigtig, selv om de kan vise papirer fra børnepsykiatrien.

»Mange føler sig presset ud over kanten, fordi de bliver mistænkeliggjort, når de søger hjælp til deres børn. Derudover har de færreste mulighed for at komme på kurser for at lære noget om autisme, og hvordan de håndterer deres barn. Derfor kan forældrene føle sig magtesløse,« siger Heidi Thamestrup.

»Det er jo meget anderledes at have et barn med autisme. De forstår verden anderledes, og derfor er det sværere at trække viden fra ens egen barndom og omgangskreds i forhold til måden at være forældre på,« siger hun.

Undersøgelsen viser også, at børnenes autisme i nogle tilfælde går ud over forældrenes arbejde. Næsten hver femte er sygemeldt, og 16 procent har søgt mindre krævende arbejde for at få hverdagen til at hænge sammen.